Finland och Östtimor

13.12.2018

Finland erkände Demokratiska Republiken Östtimor den 20 maj 2002. Diplomatiska förbindelser knöts den 20 juni 2002.