Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

São Tomé och Príncipes myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i São Tomé och Príncipe.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 107 Kb)