Finland har ingen beskickning i Salomonöarna

Finlands ambassad i Canberra betjänar också finländare i Salomonöarna.

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)