Finland och Saudiarabien

Diplomatiska förbindelser knöts den 6 juni 1969.