Finland och Niger

14.12.2018

Finland erkände Nigers självständighet den 12 augusti 1960. Diplomatiska förbindelser knöts den 28 november 1975. Finland har ingen officiell representation i landet.