20.1.2024

Moldova: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

:

Muut turvallisuustason tiedot

Noudata erityistä varovaisuutta Moldovassa lähialueiden kiristyneen tilanteen vuoksi.

Transnistriaan matkustamista ei suositella.

Ajankohtaista

Noudata erityistä varovaisuutta Moldovassa lähialueiden kiristyneen tilanteen vuoksi. Koronarajoitukset on poistettu Moldovassa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Lähialueen kiristynyt tilanne heijastuu Moldovan turvallisuustilanteeseen ja voi hankaloittaa liikkumista. Maan sisäinen tilanne voi muuttua nopeasti. Maassa esiintyy mielenosoituksia, suosittelemme välttämään näitä tilanteita.

Transnistriaan (Itä-Moldova, Nistru- eli Dnestr-joen itäpuolinen alue, Benderin kaupunki ja sen kaakkoispuolella sijaitseva alue) matkustamista ei kuitenkaan suositella. Transnistria on irrottautunut Moldovan keskusvallan alaisuudesta, ja alueen turvallisuustilanteen kehitys on vaikeasti ennustettavissa. Transnistrian alueelle matkustaneilla on ollut vaikeuksia alueen viranomaisten kanssa. Ulkomaalaisilta voidaan periä mielivaltaisia "rajanylitys-", rekisteröinti- ym. maksuja. Autolla liikkuville saatetaan ilman todellisia perusteita antaa sakkoja. Transnistrian alueelle saavuttaessa tulee rekisteröityä. Rekisteröitymiskaavakkeesta tulee säilyttää kopio, joka annetaan rajaviranomaisille Transnistrian alueelta poistuttaessa. Ulkomaalaisen tulee maksaa erillinen vakuutus- ja vinjettimaksu heidän matkustaessaan autolla Transnistrian alueella.

Saavuttaessa Moldovaan Transnistrian kautta on rekisteröidyttävä 72 tunnin sisällä saapumisesta. Chişinăussa rekisteröitymisen voi tehdä muun muassa osoitteessa strada Puşkin 42 ja muissa Moldovan kaupungeissa passitoimistoissa.

Moldovan yleinen hätänumero on 112.

Rikollisuus

Moldova on melko turvallinen maa turisteille. Valppaus etenkin taskuvarkaiden varalta on silti tarpeen. Varkaita liikkuu etenkin julkisissa kulkuvälineissä, toreilla ja rautatieasemilla. Suositeltavinta on jättää passi ja arvotavarat hotellin kassakaappiin. Kopio passista sekä henkilöllisyystodistus kannattaa kuitenkin pitää mukana.
Mikäli matkustusasiakirja katoaa tai varastetaan, siitä tulee tehdä ilmoitus paikalliselle poliisille: http://www.igp.gov.md/ro/contacts(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Myös muut rikokset tulee ilmoittaa paikalliselle poliisilaitokselle.

Moldovassa on raportoitu syrjinnästä etnisiä vähemmistöjä kohtaan: muun muassa pääsyä ravintoloihin on hankaloitettu sekä kadulla nimittelyä ja osoittelua on esiintynyt.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Maantieliikenne on liikennekulttuuristakin johtuen riskialtista. Tiet ja sillat ovat paikoitellen huonossa kunnossa, ja katuvalaistus on usein riittämätöntä. Maaseudulla liikenteessä näkee myös hevoskärryjä. Turvavöitä ei välttämättä ole käytössä tai niitä ei käytetä. Toisaalta liikennesäännöt ovat tiukkoja, ja etenkin nopeusrajoitusten noudattamista valvotaan aktiivisesti. Moldovassa rattijuopumuksen raja on 0,3 promillea.

Julkinen liikenne Moldovassa toimii kohtalaisesti, vaikka kalusto on usein vanhaa ja huonokuntoista. Taksien käytössä kannattaa olla varovainen. Liikenteessä on myös laittomia takseja. Takseissa maksuvälineenä käy vain käteinen raha. Kuljettajat eivät usein puhu englantia. Taksin voi tilata myös erilaisten taksiapplikaatioiden avulla.

Etenkin yöksi auto kannattaa mahdollisuuksien mukaan pysäköidä vartioituun paikkaan. Hälytyslaite ja/tai rattiin kiinnitettävä turvalukko renkaissa ovat suositeltavia.

Talvisin teitä ei useinkaan aurata lainkaan. Nasta- tai muita talvirenkaita ei juurikaan ole käytössä.

Vinjetti on Moldovassa pakollinen ja se tulee olla kiinnitettynä ajoneuvon tuulilasiin. Tarkempaa tietoa vinjetistä saa sivulta: http://evinieta.gov.md/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Luonnonolot

Moldovassa on lähinnä mannermaailmasto, joskin myös Mustanmeren läheisyys tuntuu. Kesät ovat kuumia. Talvella voi sataa lunta ja olla hyvinkin kylmää.

Tulvat ovat kesäisin yleisiä Moldovassa. Paikallisia säätiedotuksia kannattaa seurata ja noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita.

Moldova on maanjäristysherkkää aluetta. Pieniä, vaarattomia järistyksiä sattuu vuosittain useita. Ohjeet maanjäristyksen sattuessa löytyvät linkistä: https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/perustietoa-maanjaristyksista/ohjeita-matkailijoille(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Terveys

Terveysriskit eivät ole merkittäviä, mutta hygienian tasossa voi olla puutteita. Kulkukoiria kannattaa välttää, ja pureman sattuessa tulee ottaa välittömästi yhteys sairaalaan rabieslääkityksen saamiseksi. Puremahaava tulee heti huuhdella puhtaalla vedellä, hätätapauksessa vaikka mehulla.

Pääkaupungissa toimivat muun muassa seuraavat ensiapua antava sairaalat:

Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
Strada Toma Ciorbă 1
puh. +373 22 250 704
[email protected]
http://www.urgenta.md/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Medpark International Hospital ICS “Health Forever International” SRL
Strada A. Doga 24
puh. +373 22 40 00 40
[email protected]
http://www.urgenta.md/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Matkailijalla kannattaa aina olla voimassa Suomesta otettu matkustajavakuutus.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maahantulosäännökset

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevalta sivulta:
Moldovan Border Police
http://www.border.gov.md/index.php/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].