Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i Kambodja

Finlands ambassad i Bangkok betjänar också finländare i Kambodja.

E-post: 
[email protected] 
(allmänna ärenden)
[email protected]
(migrationsärenden)
[email protected]
(konsulära ärenden)

Tfn: +66 220 787 00

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.