Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i Kambodja

Finlands ambassad i Bangkok betjänar också finländare i Kambodja.
E-post: [email protected], [email protected] och [email protected] 
Tfn: +66 220 787 00

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.