Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistukset

Edustuston tietojen mukaan Suomen virkatodistusta vastaavaa asiakirjaa tai perunkirjoitukseen tarvittavaa sukuselvitystä ei ole saatavissa Costa Rican toimivaltaiselta rekisteriviranomaiselta, koska maassa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää. Tulosta estekirje (pdf, 108 Kb)

Costa Ricassa otteita väestötietorekisteristä, kuten syntymä-, kuolin- ja avioliittotodistuksia, myöntää Tribunal Supremo de Elecciones. Todistukset ovat maksullisia. Otteita voi hakea henkilökohtaisella käynnillä tai sähköisesti. Asiointikieli on espanja.

Lisätietoja: Tribunal Supremo de Elecciones

Osoitetiedustelut

Costa Ricassa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää ja osoitetietojen hankkiminen on lähes mahdotonta. Tiedusteluihin ei saada usein lainkaan vastausta.

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.  Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019)

Osoitetiedustelut ja virkatodistukset Suomesta

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi tiedustella väestörekisterikeskuksen osoitepalvelusta puhelimitse. Palveluun voi soittaa ainoastaan Suomesta.

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi tiedustella ao. asuinpaikkakunnan maistraatista. Kirjalliset kysymykset hoidetaan maistraatissa. Maistraatit veloittavat palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, voi asiaa tiedustella Helsingin maistraatista puh. +358(0)29 55 39391, tai Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköstä puh. +358(0)29 553 9451.