Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i landet.


 

Finlands ambassad i Zagreb erbjuder tjänster också i Bosnien och Hercegovina.

Tfn +385 1 6312 080
E-post [email protected]

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader(Länk till en annan webbplats.).

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.