Team Finland Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Qatarissa ja Bahrainissa

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit. Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Suomen edustoissa maailmalla tehdään töitä suomalaisten yritysten kansainvälisten menestysmahdollisuuksien hyväksi. Ulkoministeriö ja edustustot:

  • Auttavat yrityksiä yhteyksien luomisessa

  • Tarjoavat tietoa kunkin maan markkinoista ja mahdollisuuksista

  • Tukevat markkinoillepääsyn onnistumisessa.

Näiden palveluiden ohella ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyövaroin yksityisen sektorin instrumentteja, joilla tuetaan suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa. Lisäksi ulkoministeriö tarjoaa tietoa EU:n solmimien kauppasopimusten hyödyntämisestä eri puolilla maailmaa.

Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa Team Finlandista ja palveluista kansainvälistyville yrityksille löydät täältä: https://team.finland.fi/.

Team Finland -toimijat

Suomen suurlähetystö Abu Dhabissa

Business Finland

Team Finland -yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja
Riitta Swan, suurlähettiläs
Suomen suurlähetystö Abu Dhabissa
riitta.swan(at)formin.fi
Puh. +971 (0) 2 632 8927

Team Finland -koordinaattori
Marjaana Ettala, lähetystösihteeri, edustuston päällikön sijainen
Suomen suurlähetystö Abu Dhabissa
marjaana.ettala(at)formin.fi
Puh. +971 (0) 2 632 8927

Seppo Keränen, Commercial Counsellor/Senior Advisor
Business Finland Middle East & Africa
seppo.keranen(at)businessfinland.fi
Puh. +971 (0) 56 563 2563
Puh. +358 (0) 400 535 907

Victoria Ivanova, Senior Advisor
Business Finland Middle East & Africa
ext-victoria.ivanova (at) businessfinland.fi
Puh. +971 (0) 50 105 0337

Team Finland -verkoston tavoitteet Arabiemiirikunnissa

Team Finland -verkoston tavoitteena on tukea suomalaisyritysten pääsyä markkinoille, edistää investointeja Suomeen ja suomalaisyrityksiin sekä vahvistaa Suomen maakuvaa.

Arabiemiirikunnat (7 emiirikuntaa) tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Potentiaalisia yhteistyösektoreita ja Team Finland -toiminnan painopisteitä ovat erityisesti terveys- ja hyvinvointipalvelut ja -teknologia, koulutus, puhtaan teknologian ratkaisut ja biotalous, ICT, ruoka sekä matkailu. Maan liiketoimintaympäristö on suotuisa, maan kasvuodotukset pitkällä tähtäimellä ovat hyvät ja niihin liittyvät kehittämissuunnitelmat mittavat. Suurten infrastruktuurihankkeiden lisäksi maa kehittää omaa innovaatioympäristöään, hakee korkeaa ja uusinta teknologiaa sekä osaamista pyrkiessään monipuolistamaan öljy- ja kaasuteollisuuteen nojaavan taloutensa rakennetta. Kilpailu on kuitenkin kovaa ja menestys edellyttää sekä yrityksiltä että valtiovallalta pitkäjänteistä toimintaa, hyviä yhteistyökumppaneita ja läsnäoloa. Suomen maakuva alueella on myönteinen, joskin verrattain ohut. Suomi tunnetaan erityisesti korkealaatuisesta koulutuksesta, teknologiaosaamisesta, innovaatioista ja start-upeista sekä luotettavana kumppanina.

Uusia mahdollisuuksia tarjoaa Suomen ja suomalaisyritysten osallistuminen Dubai Expo 2020 -maailmannäyttelyyn. Suomi rakentaa maailmannäyttelyyn oman paviljongin ja Suomen parasta osaamista tullaan Expossa monipuolisesti esittelemään puolen vuoden ajan (20.10.2020 – 10.4.2021). Arviolta 300 suomalaisyrityksen odotetaan osallistuvan partnerina Expoon. http://www.expo2020.fi/

Lisätietoa: