Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Bangladeshin väliset suhteet ovat hyvät mutta ohuet. Suhteita leimasi pitkään yhteistyö kehityskysymysten parissa. Suomen ja Bangladeshin välinen kehitysyhteistyö alkoi kehitysluotoista vuonna 1975. Bangladesh kuitenkin pudotettiin vuonna 1993 kehitysavun ensisijaisten kohdemaiden joukosta. Kahdenvälisen kehitysavun viimeisinä vuosina Suomi keskittyi lähinnä Bangladeshin infrastruktuurin kehittämiseen. Hankkeita olivat tuolloin muun muassa Chittagongin satama, sisävesiliikenteen kehittäminen, maaseudun sähköistys sekä tulvasuojeluun liittyvä kartoitus. Viime vuosina Suomi on tukenut kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita lähinnä koulutus- ja terveyssektoreilla. 
  
Suomen ja Bangladeshin välisillä taloussuhteilla on potentiaalia kehittyä lähivuosina. Bangladesh on kiinnostunut suomalaisesta osaamisesta laivojen rakentamisessa ja suomalaisesta tuulivoima-teknologiasta.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Bangladeshin kahdenvälinen kauppa oli vuonna 2017 noin 270 miljoonaa euroa. Viennin arvo oli noin 121 miljoonaa euroa, vastaava luku vuodelta 2016 oli 62 miljoonaa, eli Suomen vienti Bangladeshiin kaksikertaistui yhdessä vuodessa. Suomen vienti koostuu pääosin moottoriajoneuvoista, paperi- ja pahvituotteista ja voimakoneista ja moottoreista.
Tuonnin arvo oli noin 149 miljoonaa euroa (64,1 miljoonaa euroa vuonna 2009). Bangladeshista Suomeen tuodaan tällä hetkellä lähinnä vaatteita ja muita tekstiilituotteita.
Suomen viennistä vähiten kehittyneisiin maihin Bangladeshin osuus oli noin kolmannes. Sähkögeneraattoreiden vienti Bangladeshiin kasvoi jyrkästi Paperin ja pahvin vienti Bangladeshiin kasvoi hieman hitaammin. Bangladeshista tuotujen tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo oli lähes edellisvuoden tasolla.
Sähkögeneraattoreita ja niiden osia vietiin Bangladeshiin 96 miljoonan euron arvosta (+169%). Raakamuovia vietiin noin kahden miljoonan arvosta. Paperia ja pahvia vietiin noin 10 miljoonan euron arvosta (+33%). Paperimassaa neljän miljoonan arvosta (+12%).
Bangladeshista tuotujen vaatteiden arvo oli 134 miljoonaa euroa (-7%).
Lähde: (Tulli 2018)