Finland har ingen beskickning i Burkina Faso

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader(Länk till en annan webbplats.)