Finland och Afghanistan

Diplomatiska förbindelser knöts 15.12.1930, på nytt den 11.5.1956.