Markkinamahdollisuudet Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikka on noussut Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi Afrikassa. Se on Afrikan mantereen teollistunein ja teknologisesti kehittynein talous. Erityisesti kaivostoiminnassa ja digitaalisessa kehityksessä Etelä-Afrikka on yksi Afrikan johtavista maista.

Kasvupotentiaali on merkittävä ratkaisuille, joilla parannetaan tehokkuutta, modernisoidaan infrastruktuuria ja autetaan hallitsemaan tuotannon kaikki vaiheet unohtamatta työntekijöiden kouluttamista ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Keskitymme työssämme sektoreihin, joissa suomalaisten yritysten osaaminen ja Etelä-Afrikan kysyntä kohtaavat parhaiten. Näitä ovat infrastruktuurin rakentaminen älykkäämmäksi ja vastuullisemmaksi etenkin kaivos-, energia-, satama- ja vesisektoreilla. Digitalisaatio ja osaamisen kehittäminen integroidaan kaikkiin edellä oleviin sektoreihin.

Kokoamme tietoa säännöllisesti raporteiksi: