Minister Väyrynen: Södra Afrika erbjuder finländska företag mångsidiga export- och investeringsmöjligheter

Minister Väyrynen: Södra Afrika erbjuder finländska företag mÅngsidiga export- och investeringsmöjligheter

Pressmeddelande 72/2009
6.3.2009

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen avslutade pÅ kvällen den 5 mars ett tvÅdagarsbesök i Zambia med ett möte med president Rupiah Banda. Minister Väyrynen och president Banda förde ett mÅngsidigt samtal i god anda om ländernas relationer och om aktuella internationella frÅgor.

Väyrynen samtalade under sin resa med flera ministrar, bland annat finansministern, utrikesministern, handelsministern, energiministern och miljöministern. Under samtalen framgick det att länderna har utmärkta relationer. Zambierna är särskilt nöjda med utvecklingssamarbetet mellan länderna. Zambia och Finland hade en enhällig syn pÅ samhällelig, ekonomisk och naturekonomisk hÅllbarhet. Väyrynen uppmuntrade under mötena Zambia att stärka den privata sektorns förutsättningar att skapa arbetsplatser och öka handeln och att förbättra förutsättningarna för landsbygdsnäringar och jordbrukets produktivitet.

"Zambia har utmärkta utvecklingsmöjligheter tack vare sina naturresurser. Landet bör fortsätta med de pÅbörjade Åtgärderna för att utnyttja naturresurserna pÅ ett hÅllbart sätt. Zambia har dessutom möjligheter att vidareutveckla utnyttjandet av skogarnas produktionspotential. Jag anser därför att Finland särskilt inom skogs-, energi- och miljösektorn har mycket att erbjuda i syfte att vidareutveckla branschen", konstaterade Väyrynen.

En av prioriteringarna i det finsk-zambiska partnerskapet är att stödja den privata sektorn genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Zambia är ett av Finlands Åtta lÅngvariga partnerländer inom utvecklingssamarbetet. PÅ Väyrynens program stod ocksÅ ett besök i Luapula i nordvästra Zambia, där Finland deltar i ett program för landsbygdsutveckling.

Minister Väyrynen besökte Zambia senast för 24 År sedan i egenskap av utrikesminister.

Väyrynen reste till Zambia direkt frÅn Sydafrika, som han besökte den 2-3 mars bland annat för att samtala med finansministern och teknologiministern. Under besöket undertecknade länderna ett partnerskapsavtal. Samarbetet i Sydafrika har starkt fokuserat pÅ IT- och innovationssektorn. "Samarbetet har gett resultat, och utvecklingen i Sydafrika har varit lovande uttryckligen inom den här sektorn", pÅpekade Väyrynen. Sydafrika är Finlands viktigaste handelspartner pÅ den afrikanska kontinenten. Landets investeringar i Finland har ökat under de tvÅ senaste Åren.

Finland är pÅ väg att inleda ett regionalt energi- och klimatsamarbete i södra Afrika. Syftet med samarbetet är att främja användningen av förnybar energi och ren teknologi.

I minister Väyrynens resa till Sydafrika och Zambia deltog en företagsdelegation pÅ drygt 20 personer. Företagen representerade bred finländsk kompetens bland annat inom energi-, skogs- och miljöteknologi och informationsteknologi. Ministern deltog därför i bÅda länderna i ett evenemang för att främja exporten. Evenemangen hade ordnats i samarbete med lokala företags- och investeringsinstitutioner.

"Jag tror att de aktuella samtalen öppnar möjligheter att utvidga handeln sÅväl i Zambia som i Sydafrika. Jag hoppas att ocksÅ investeringarna kommer att öka. Affärsverksamhet är dock inte i sig tillräckligt, utan länderna mÅste främja ett gynnsamt affärsklimat, vilket bland annat omfattar en god samhällsstyrning och en fungerande förvaltning. PÅ basis av samtalen kan jag konstatera att bÅda länderna insett vikten av god samhällsstyrning", sade Väyrynen.

Närmare upplysningar: chefen för utvecklingspolitiska avdelningen Ritva Koukku-Ronde, tfn 040 830 4868, ministerns pressattaché Riikka Manner, tfn 0400 739 824