Våren 2010 / Utrikesministeriets informations- och kulturavdelning beviljade stöd till 13 utvecklingssamarbetsprojekt inom kultursektorn

Våren 2010 / Utrikesministeriets informations- och kulturavdelning beviljade stöd till 13 utvecklingssamarbetsprojekt inom kultursektorn

Vid ansökningsomgången våren 2010 beviljades sammanlagt 194 300 euro i stöd för följande kulturprojekt i utvecklingssamarbetsländer. 

 • As2wrists Dance Company; kulturprojekt för fortsatt samarbete med danslärare i Brasilien

Koreografiverkstäder och fortbildning för lokala dansare och danslärare. Syftet är att utveckla yrkesfärdighet och utöka verksamhetsmöjligheter i perifera och fattiga samhällen. Projektet är en fortsättning på samarbete som redan inletts i Brasilien.

 • Ukumbi /A.P.E. Learning; planering av A.P.E:s lärcenter / Egypten

Planering av ett nytt lärcenter för Zabbaleen-samhällets barn i Kairo. Utbildningscentret erbjuder också handledning i frågor som rör hälsovård, hygien och utbildning. Projektets finländska partner Ukumbi ry. ansvarar för lärcentrets planeringstjänster.

 • MUM’s / Främjande av sydafrikansk design för hållbar utveckling

Främjande av sydafrikansk design för hållbar utveckling och arbete för att hitta ett återförsäljningsnätverk för ekodesign. De sydafrikanska designerna Haldane Martins och Heath Nashs deltagande i VALO-ecodesign, en utställning för inbjudna deltagare i Habitare.

 • IBBY Finland ry. / Osiri Beach Education and Career Forum (OSBECARF); utveckling av biblioteket i Osiri Beach, fortsättning på konstsamarbete inom projektet Lennä lennä pääskynen, matkultur / Kenya

Stärkning av barns läskunnighet och studiemotivation, stärkning av självförtroende och olika sätt att uttrycka sig genom konst i konstverkstäder. Presentation av matkultur från båda länderna och ekologiska kokare.

 • Etnohow ry. / Escola Nacional de Musica, Maputo; Utbildnings- och verkstadsbesök i den nationella musikskolan i Moçambique / Moçambique

Fortsättning på samarbete som inleddes år 2008. Studerande vid musikskolan utbildas att leda musikgrupper bland annat på barnhem. Syftet är att utveckla samarbetet mellan musikskolan och organisationer som arbetar med lokala barnhem för föräldralösa barn.

 • Gruppen Katutura / Penduka och universitetet i Namibia; Lost in Katutura, främjande av lönsamhet för kreativa sektorn och hantverksproduktion genom verkstäder

Stärkning av färdigheter inom den kreativa sektorn för lokala samhällen, särskilt kvinnor och ungdomar. Utbildningen gäller teknisk färdighet inom hantverk, produktplanering och kunskaper i medieproduktion. Syftet är att främja särskilt kvinnors försörjningsmöjligheter.

 • Sibelius-Akademin / universitetet i Namibia; kulturutbyte av traditionell musik

Inspelning (ljud- och videoupptagning) av namibisk traditionell musik och dans. På lång sikt är planen en samling i ett musikmuseum som ska inrättas vid universitetet i Namibia. Syftet är också att främja byggandet av namibiska folkinstrument med hjälp av finländsk know-how.

 • Suomen Lehtikuvaajat ry. / Photo Circle Nepal och Photo Raw; Nepal Masterclass för bildjournalister

Utbildningsprojekt där finländska och nepalesiska bildjournalister utbildas att behandla krävande teman såsom mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Syftet är att öka u-landskunskapen och dialogen mellan kulturer.

 • Outline Studios Oy; praktikprojekt i Finland för zambiska filmstudenter

Utbildningsprojekt för zambiska filmstudenter i syfte att främja filmutbildning, höja nivån på filmkonst och främja ungdomars internationalisering. Praktiken ska också främja ungdomarnas sysselsättningsmöjligheter i filmbranschen.

 • Hämeen ammattikorkeakoulu HAKKY/HAMK / Vocational Handicraft School; Hantverksskolan Goig och tanzaniska hantverksprojekt / Tanzania

Avsikten är att genom kulturutbyte utveckla ny hantverksdesign på basis av traditionell hantverksteknik, skapa ekologiska produkter och handel som främjar hållbar utveckling och höja nivån på hantverksundervisningen vid hantverksskolan Goig i Dar es Salaam.

 • Finlands dövas förbund rf. / Tanzania Association of the Deaf (CHAVITA); projekt för kulturutbyte mellan döva i Finland och Tanzania / Tanzania

Kulturprojekt mellan döva i Tanzania och Finland. En grupp på fem döva finländare besöker Tanzania i cirka två veckor. Under besöket ordnas verkstäder, olika övningar och diskussioner om teckenspråkig kultur och dess betydelse.

 • Rock Art Conservation Centre Ltd.; Projekt för att utveckla miljöfostran, naturvänligt byggande och ekologisk turism i Tanzania, bevarande av klippmålningstraditionen i Kondoa-Irangi

Skyddsprojekt för de föga kända forntida klippmålningarna i Tanzania. Genom projektet får lokalbefolkningen delta i verkstäder som handleder och undervisar i ekologiskt byggande och miljöskydd och som skapar en mer hållbar framtid för bygemenskapen i Mnenia i hjärtat av klippmålningsområdet.

 • Kulturandelslaget Uulu / Världsmusikcentrum / Tanzania

Fortsättning på ett skivprojekt som inleddes 2009, där tanzaniska musiker i Bagamoyo får möjlighet att spela in sin musik på skiva. Syftet är att utveckla tanzaniska musikers yrkesfärdighet, att förbättra musikernas sysselsättningsmöjligheter både i hemlandet och utomlands och att låta musikerna bekanta sig med studioarbete och ljudteknik.

Grunder för beviljande av stipendier

Ansökningarna behandlades utifrån principerna i det utvecklingspolitiska programmet, som betonar minskad fattigdom, ökad jämställdhet, främjande av mänskliga rättigheter och miljö. Särskild vikt fästes vid att förbättra utbildningsmöjligheter, att stödja kultur och kulturidentitet i utvecklingssamarbetsländer och att skapa bestående samarbetsnätverk.

 

 

Projekten utvärderades på basis av uppställda mål, målgrupper och utvecklingseffekter. Vikt fästes också vid projektens lokala partner, möjligheter till fortsatta projekt och finansieringsplaner.