Ändringar i utrikesministeriets och de finska beskickningarnas priser på myndighetstjänster

En del av priserna på de myndighetstjänster som Finlands beskickningar och utrikesministeriet tillhandahåller kommer att stiga. De nya priserna börjar gälla den 1 september 2023.

Statsrådets finansutskott godkände den 31 augusti 2023 förordningen om avgifter för utrikesministeriets prestationer 2023. Förordningen som träder i kraft den 1 september 2023 gäller fram till den 31 december 2023. 

Till exempel priset på pass som utfärdas av beskickningarna stiger från 175 euro till 235 euro och priserna på notariella tjänster med 10–20 euro. Priset på identitetskort som utfärdas av en beskickning sjunker däremot från 96 euro till 60 euro. 

Efter ändringen kommer priserna på de myndighetstjänster som utrikesförvaltningen tillhandahåller att bättre motsvara självkostnadspriset. Justeringen av priserna bygger på självkostnadsprincipen enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och på den allmänna ökningen av kostnadsnivån.

De nya priserna på utrikesministeriets myndighetstjänster framgår av bilagan till förordningen(Länk till en annan webbplats.) (på finska).

Ytterligare information

  • Risto Hakoila, ekonomidirektör, tfn 0295 351 287
  • Katja Bordi, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 351 284
  • Juha Toivola, ekonomiplanerare, tfn 0295 350 760
  • Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd, tfn 0295 351 053 
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].