Usein kysytyt kysymykset

Affidavit (valaehtoinen todistus)

Yhdysvalloissa ei ole mahdollista saada virkatodistuksia tai sukuselvityksiä. Suomalaista virkatodistusta ja sukuselvitystä Yhdysvalloissa vastaa valaehtoinen todistus eli affidavit. Valaehtoinen todistus eli affidavit voidaan hankkia siinä tapauksessa, että tiedossa on joku etsittävän henkilön tuntenut sukulainen, ystävä tai tuttava, joka pystyy vahvistamaan tiedot oikeiksi. Tällöin Yhdysvalloissa asuvaa sukulaista, ystävää tai henkilön hyvin tuntenutta tuttavaa pyydetään käymään paikallisen notaarin luona antamassa todistus sukupuusta. Todistuksen antaminen on vapaaehtoista ja todistuksen antaja voi haluta lisätietoja siitä, miten hän itse on osallinen asiaan.

Ajokortti

Yhdysvalloissa ulkomaalaisen ajokortin käytön ehdot on määritelty osavaltiokohtaisesti. Ajokortin tueksi on suositeltavaa olla USA-käännösliite tai (Geneven 1949 tieliikennesopimuksen mukainen) kansainvälinen ajokortti, sillä niitä saatetaan vaatia poliisin pysäyttäessä, onnettomuustilanteissa tai autonvuokrauksen yhteydessä. Asiakirjat myöntää Autoliitto. Yhdysvalloissa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten tulee lähtö­kohtaisesti hankkia paikallinen ajokortti. Lisätietoja saa toimivaltaiselta paikallisviranomaiselta sekä Yhdysvaltojen suur­lähetystöltä Suomessa.

Jos suomalainen ajokorttisi varastetaan, katoaa tai viottuu ulkomailla, voit hakea ajokortin kaksoiskappaletta  Suomen kotipaikkakunnan poliisilta. Suomen ulkomaan edustustot eivät myönnä ajokortteja tai käsittele hakemuksia. Poliisin ajokorttihakemuslomakkeeseen vaadittavan alle­kirjoituksen voit todistaa oikeaksi Suomen Yhdysvaltojen edustustossa  maksullisella notaaritoimituksella (palveluhinnasto).  Sinun on toimitettava hakemuslomake, valokuvat, henkilöllisyystodistuksen kopio sekä muut vaadittavat asiakirjat (esim. poliisiraportti) Suomen poliisille. Kaikista ajokortin uusimiseen liittyvistä seikoista, kuten maksusta, käsittelystä ja noutamisesta/lähettämisestä on sovittava suoraan poliisiviranomaisen kanssa.

Joissain tapauksissa (esim. autovuokraamot) ajo-oikeuden todistamiseksi riittää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä asiakirja. Englanninkielisen ajo-oikeustodistuksen voi tilata ulkomaalaiseen osoitteeseen suomalaisilla pankkitunnuksilla www.suomi.fi -palvelusta (hakusana: ajokorttiotepyyntö). Pankkitunnusten puuttuessa tulee ottaa yhteys Trafin neuvontaan. Edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa ajo-oikeutta.

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalais­velvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 60 vuotta. Varusmies- tai siviilipalvelus suoritetaan 18–29 -vuotiaana. Myös naiset voivat suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen.

Kutsunnat pidetään vuosittain elo-marraskuussa ja ne koskevat miespuolisia Suomen kansalaisia, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 18 vuotta. Kutsuntavelvollisen tulee huolehtia osoite- ja kansalaisuustiedon päivittämisestä Suomen väestörekisteriin, sillä jokaiselle kutsuntavelvolliselle lähetetään kirje ja tietopaketti kutsuntatilaisuuksien ajasta ja paikasta kotiosoitteeseen. Kutsunta­tilaisuudesta poisjäänti ilman laillista estettä on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko. Luvan poisjääntiin tai lykkäykseen voi antaa vain Puolustusvoimien aluetoimisto. Kutsunta­velvoitteen voit hoitaa joko suoraan aluetoimistoon tai Suomen ulkomaanedustuston kautta.

Jos olet Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen et ole velvollinen suorittamaan varusmiespalvelua Suomessa (Suomen ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen 25/1939). Yhdysvalloissa pysyvästi asuvana Suomen ja Yhdysvaltojen sinut voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos  muutat Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona täytät  30 vuotta (asevelvollisuuslaki 75§). Kaksoiskansalaisena sinun  on huolehdittava, että tieto kaksoiskansalaisuudestasi on merkitty Suomen väestörekisteriin. Tiedon voi tarkistaa Digi- ja Väestötietovirastosta.

Lisätietoja asevelvollisuudesta: Puolustusvoimat

Auto

Auton tuontia ja vientiä koskeviin kysymyksiin vastaavat Suomessa Tulli ja Yhdysvalloissa  (US Customs and Border Protection) sekä Yhdysvaltojen suurlähetystö Suomessa.

Eläimet

Tietoa lemmikkieläinten tuonnista Suomeen saa Eviran verkkosivuilta. Sivuilta selviävät vaatimukset EU-passista, tunnistusmerkinnästä, raivotauti- ja ekinokokkilääkityksestä sekä hyväksytyt rajanylityspaikat.

Lemmikkieläinten vientiehdoista vastaa kohdemaan eli Yhdysvaltojen viranomainen, lisätietoja paikallisviranomaiselta ‘’U.S. Department of Agriculture’’ tai Yhdysvaltojen suurlähetystöltä Suomessa. Suomi ei aseta lemmikkieläimille vientiehtoja.

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on Suomen julkisten palvelujen neuvontapiste. Palvelun tarkoituksena on auttaa kansalaisia löytämään oikea viranomainen tai sähköinen palvelu asiansa hoitamiseksi sekä vastata yleisiin kysymyksiin koskien Suomen julkisia palveluja. Yhteystiedot: Kansalaisneuvonta.

Kielenkääntäjät ja tulkit

Suomessa: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto www.sktl.net
Yhdysvalloissa: American Translators Association www.atanet.org

Edustustot eivät tee käännöksiä tai tulkkauksia. Suurlähetystö ja pääkonsulaatit eivät vastaa ulkopuolisten toimijoiden palvelujen sisällöstä.

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Lentokoneeseen, junaan tai bussiin unohtuneita tavaroita voit  tiedustella lento-, rautatie- ja linja-autoasemien löytötavaratoimistoista. Viralliset voimassaolevat suomalaiset asiakirjat, kuten passit, henkilökortit ja ajokortit toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle. Muita löytyneitä tavaroita ei pääsääntöisesti toimiteta.

”No-objection" -lausunto

J-1 viisumien ”No-objection" -lausunto voidaan antaa Suomen Washingtonin suurlähetystöstä maksullisena notaaritodistuksena. Lausunnossa todetaan, ettei Suomi vastusta viisumihakijan vapautumista ns. kahden vuoden säännöstä (two-year foreign residence requirement of Section 212 (e) of the Immigration and Nationality Act). Lausuntoa varten tarvitset: passin henkilötietosivun notarisoitu kopion, US-viisumin (J1) notarisoidun kopion, osoitetiedot, selvitys syistä vapautushakemukseen (statement of reason), "case file number", joka hankitaan Yhdysvaltain ulkoministeriöstä. Suurlähetystö lähettää lausuntonsa US State Department, Visa Services, Waiver Review Division'ille, joka toimittaa oman suosituksensa suoraan kansalaisuus- ja maahanmuuttoviranomaiselle USCIS:lle (US Citizenship and Immigration Services) päätöstä varten. USCIS informoi hakijaa päätöksestä kirjeitse. Lisätietoa: U.S. Department of State.

Sakko

Yhdysvalloissa saatu sakkorangaistus suositellaan maksettavaksi mahdollisten seuraamusten välttämiseksi (esim. seuraava maahantulo Yhdysvaltoihin). Sakon maksumääräykseen on tavallisesti merkitty tuomioistuimen yhteystiedot, jonne sakkomaksun voi suorittaa joko netin kautta tai puhelimitse. Sakon maksutapa ja –mahdollisuus vaihtelee kuitenkin osavaltiokohtaisesti. Suomen ulkomaan edustustot eivät käsittele yksityishenkilöiden sakkoasioita. Lisätietoja antavat toimivaltaiset viranomaiset: paikallisviranomainen tai Yhdysvaltojen suur­lähetystö Suomessa. Mahdollisissa ongelmatapauksissa voit kääntyä asianajajan puoleen.

Sosiaaliturva

Suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta on asumisperusteista. Kelan sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ei riipu kansalaisuudesta. Lisätietoa Kelasta.

Kysy Kelan kansainvälisistä tilanteista

Tulli

Tietoja muuttotavaroiden tuonnista Suomeen sekä Suomesta viennin rajoituksista saat Suomen Tullilta. Tietoja muuttotavaroiden viennistä Yhdysvaltoihin saat vastaavalta paikallisviranomaiselta: US Customs and Border Protection.

Verotus

Tietoja Suomen verotuksesta saat Verohallinnosta.

 

Suomeen muuttajalle