Hur ansöker man om visum?

Man ansöker om visum vid ett VFS Globals viseringscenter. Noggranna visuminstruktioner, information om tidsbeställning samt en förteckning över nödvändiga dokument hittas på VFS Globals webbsidor visa.finland.eu.

Man ska ansöka om visum i god tid före resan. Visumansökan kan lämnas in tidigast 6 månader före en resa. Behandlingstiden för en visumansökan är normalt 15 dagar, och för medborgare i länder som omfattas av avtal om viseringslättnad 10 dagar från att ansökan lämnats in. I vissa undantagsfall kan behandlingen ta upp till 60 dagar. Ansökningarna behandlas i den ordning de anländer, och en begäran om påskyndad behandling kommer inte att snabba upp behandlingen av en ansökan. 

Generalkonsulaten i New York och Los Angeles tar i begränsad omfattning emot visumansökningar.