Kulttuurisen moninaisuuden sopimus tukee luovan alan ilmaisumuotoja

Kulttuurisen moninaisuuden sopimus tukee luovan alan ilmaisumuotoja

Suomi on jäsen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuutta edistävän sopimuksen komiteassa. Sopimuksella tuetaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Henkilö puhuu megafoniin. Ilmassa lentää haljennut kookospähkinä.
Sopimus tukee artistien ilmaisunvapautta

Unescon kulttuuridiversiteettisopimus eli kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskeva yleissopimus lujittaa kansainvälistä kulttuuripolitiikkaa ja vahvistaa kansainvälistä kulttuuripoliittista yhteistyötä. Suomi toimii sopimuksen toimeenpanoon vaikuttavassa 24-jäsenisessä komiteassaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) loppuvuoteen 2021 asti. 

Diversiteettisopimus korostaa kulttuurituotteiden ja -palvelujen erityistä luonnetta: kulttuuri välittää identiteettejä, arvoja ja merkityksiä, ja se on samalla myös taloudellista toimintaa. Sopimuksen ydin on pyrkimys tukea luovan työn, kulttuurituotteiden ja -palvelujen tuottamisen ja kulttuurin levittämisen tasapuolisia mahdollisuuksia ympäri maailman.

Tähän tavoitteeseen päästäkseen sopimus edistää läpinäkyvää ja osallistavaa kulttuuripolitiikkaa, taiteilijoiden liikkuvuutta, sekä kehitysmaita tukevia toimenpiteitä marginaalisten kulttuurituotteiden ja -palveluiden laajemmaksi levittämiseksi.

Kestävän kehityksen kulttuuriulottuvuus

Kulttuuridiversiteettisopimus myös osaltaan edistää kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista. Se korostaa kulttuurin ja kestävän kehityksen välistä yhteyttä ja kansalaisyhteiskunnan osallistamista keskusteluun. ​​​​​​​

Lisäksi sopimus painottaa taiteilijoiden ihmis- ja perusoikeuksia kiinnittäen huomion taiteelliseen vapauteen sekä taiteilijoiden sosiaalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin. Kulttuuridiversiteettisopimuksen kautta myös tuetaan kulttuurien monimuotoisuutta edistäviä projekteja erityisesti kehittyvissä maissa kansainvälisen kulttuuridiversiteettirahastonLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) avulla.

Unesco tuottaa sopimuksen puitteissa ainutlaatuista Global Reports Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)-raporttisarjaa kulttuuripolitiikan kansainvälisestä kehityksestä.

Myös Euroopan unioni on yksi kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen osapuolista. Suomen EU-puheenjohtajakaudella EU:n koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto hyväksyi päätöslauselman kestävän kehityksen kulttuuriulottuvuudestaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan). Päätöslauselman tavoitteena on vahvistaa kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä. Päätöslauselmassa Unescon huomioidaan tekevän tärkeää työtä, jolla pyritään valjastamaan kulttuurin panos Agenda 2030 -toimintaohjelmaan.

 

Luovaa-alaa koskevien Unescon sopimusten merkitys on ollut tärkeässä asemassa myös Covid-tilanteessa. Unesco on kerännyt tietoa asiaa käsitteleville sivuilleLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) ja lanseerannut ResiliArtLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)-aloitteen, jonka puitteissa käydään kansainvälistä keskustelua niin alan tilanteesta kuin taiteiden roolista resilienssin vahvistamisessa.  

​​​​​​​​​​​​​​

Lisää kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta yleissopimuksesta Unescon sivuillaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).