Det finska köket ska placera Finland på världskartan

Föreningen Suomen Keittiömestarit – Finlands Köksmästare ry har publicerat receptsamlingen Suomiruoka för att främja Finlandsbilden och livsmedelsexporten. Receptsamlingen är främst avsedd för Finlands ambassader och andra beskickningar ute i världen och för aktörer som ordnar internationella möten i Finland, men det färdiga materialet kommer att finnas tillgängligt för alla. Receptsamlingen har producerats i enlighet med ett avtal som ingåtts med jord- och skogsbruksministeriet.

I Helsingfors i fjol fick kocken Jade Klaasen från Finlands ambassad i Sydafrika bekanta sig med finländsk mat och matkultur samt med åtgärder för att minska matsvinn. Foto: Jord- och skogsbruksministeriet/bildarkiv.

Materialet innehåller tio menyhelheter som kan användas som sådana, eller så kan maträtterna kombineras enligt eget tycke. I menyhelheterna har man beaktat Finlands årstider och planerat maträtter enligt säsong. Receptsamlingen innehåller även enskilda traditionella finländska maträtter, och uppmärksammar högtider som är viktiga för finländarna.

”Det är viktigt att internationella gäster och andra målgrupper får bekanta sig med vår matkultur i praktiken. Detta kan vi åstadkomma genom att vid tillställningar och evenemang bjuda på mat som är i säsong och hör till den finländska matkulturen samt uppmärksamma finländska högtider. Mat är ett viktigt verktyg inom diplomatin", berättar Annariina Kukkonen, konferenssamordnare vid utrikesministeriets protokolltjänster.

Finlands livsmedelsexport ökar och ett av målen i regeringsprogrammet är att få denna export att växa ännu mer. Resor har blivit vanligare igen efter pandemin och allt fler internationella evenemang ordnas i Finland. För att internationella besökare ska få en heltäckande upplevelse av Finland måste de också få en smak av Finland på sina tallrikar. Den finländska matkulturen är rik och unik, men relativt okänd utanför vårt lands gränser. Därför måste vi främja Finlandsbilden och lyfta fram den finländska maten.

”Finländsk matkultur och finländska råvaror och livsmedel lyfts fortfarande inte fram tillräckligt vid serveringen vid internationella möten som ordnas i Finland. Vi hoppas att det material som nu producerats bidrar till att evenemangsarrangörer i Finland och köken vid Finlands ambassader i större utsträckning lyfter fram finländsk matkultur”, säger Kirsi Viljanen från jord- och skogsbruksministeriet.

”Receptsamlingen är resultatet av en gemensam ansträngning, till vilken även Finlands Köksmästares regionföreningar har bidragit med traditionella och lokala recept", säger Leena Pölkki från Finlands Köksmästare. Till föreningens strategi hör att genom sin verksamhet främja uppskattningen av och kännedomen om finländska råvaror samt att förespråka rena, tydliga och spårbara inhemska råvaror.

Det färdiga materialet publiceras på Finlands Köksmästares webbplats Suomiruoka – Finlands Köksmästare (chefs.fi)(Länk till en annan webbplats.).

Mer information

  • Kirsi Viljanen, jord- och skogsbruksministeriet, [email protected], tfn 029 516 2142
  • Annariina Kukkonen, utrikesministeriet, [email protected], tfn 050 595 7407
  • Leena Pölkki, Suomen Keittiömestarit – Finlands Köksmästare ry, [email protected], tfn 040 413 7149