Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg har stängt dörrarna, kunderna betjänas av ambassaden i Moskva

Ryssland meddelade den 6 juli 2023 att landet häver tillståndet för Finlands generalkonsulat från och med den 1 oktober.

Finlands flagga halas vid Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg.

Generalkonsulatet i S:t Petersburg är en av de största beskickningarna inom Finlands utrikesförvaltning. Konsulatet hade ett brett ansvarsområde, särskilt på området inresa. Finland kommer fortfarande att äga konsulatets kanslibyggnad.

Finlands ambassad i Moskva har sedan den 1 september 2023 svarat för konsulära ärenden och inreseärenden i hela Ryssland (ministeriets pressmeddelande(Länk till en annan webbplats.)). Ansökningar om visum tas emot vid VFS Globals servicecenter. Alla som ansöker om uppehållstillstånd ska vända sig till ambassaden i Moskva. Utrikesministeriets resemeddelande (Länk till en annan webbplats.)avråder från alla resor till Ryssland.

Bankkontona för Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg och ambassaden i Moskva frystes i april. För ambassaden har öppnats ett konto på en bank som anvisats av Ryssland (VTB). Bankmedlen på de frysta kontona har överförts till ambassadens konto.

Åren 1923–38 fanns Finlands generalkonsulat i Petrograd som senare döptes om till Leningrad. Finland öppnade igen ett generalkonsulat i Leningrad 1967. I början av 1990-talet öppnades konsulatets kontor i Petrozavodsk och Murmansk. Finland beslutade tidigare i år att båda kontoren stängs tillfälligt. I maj 2023 meddelade Ryssland att båda kontoren stängs permanent.

Mer information

  • Marja Liivala, avdelningschef, östavdelningen, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 727, [email protected].