De nordiska och baltiska ländernas utvecklingsministrar träffar Världsbankens nya generaldirektör i Oslo

Huvudteman för mötet är Världsbankens reformarbete och stödet till Ukraina. Finland representeras av utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.

Det årliga mötet för de nordiska och baltiska ländernas röstningsgrupp vid Världsbanken hålls i Oslo den 13–14 september. I mötet deltar Världsbankens nya generaldirektör Ajay Banga som nu träffar de nordiska och baltiska ländernas ministrar för första gången sedan hans tillträde som generaldirektör. Banga som inledde arbetet i juni var tidigare verkställande direktör för MasterCard. Finland representeras av minister Ville Tavio.

På dagordningen står bland annat Världsbankens reformprocess och finansieringen av de åtgärder som bidrar till att uppnå målen för hållbar utveckling.

”Finland understöder Världsbankens reform. Det är en bra sak att banken fokuserar på genomslagskraft och effektivitet. Vi står starkt bakom den nya generaldirektörens mål att öka den privata sektorns finansiering”, säger minister Tavio.

Mötesdeltagarna ska också diskutera Världsbankens stöd till Ukraina och konsekvenserna av Rysslands anfallskrig globalt.

Efter att kriget bröt ut har Världsbanken samlat in 37,5 miljarder dollar för att stötta Ukraina.

”Det är av stor vikt att Världsbanken fortsätter att stödja Ukraina och andra länder som lider av konsekvenserna av Rysslands anfallskrig”, säger minister Tavio.

Minister Tavio träffar också Norges minister för internationell utveckling Anne Tvinnereim och alla andra nordiska utvecklingsministrar. Ett ytterligare samtalsämne är Finlands och Norges handelsekonomiska relationer.

Mer information

  • Tuomas Tähti, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 050 471 3093
  • Emmi Oikari, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn +358 295 350 964