EU-ländernas utrikesministrar diskuterar läget i Israel och dess närområde

Utrikesminister Elina Valtonen deltar den 10 oktober i ett informellt möte mellan EU-ländernas utrikesministrar för att diskutera läget i Israel och dess närområde.

På mötet som ordnas på distans behandlar EU-ländernas utrikesministrar läget i Israel och dess närområde i ljuset av Hamas terroristattack. Utrikesministrarna för också en informell diskussion med Israels och den palestinska myndighetens utrikesministrar om läget i regionen.

Ytterligare information

  • Lauri Hirvonen, Europakorrespondent, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn +358 295 350 063
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].