Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi osallistuu Itämeren maiden ministerikokoukseen Bergenissä 7. - 8.2.2000

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi osallistuu Norjassa, Bergenissä 7. - 8.2.2000 järjestettävään Itämeren maiden kauppaministereiden kokoukseen. Edellisen kerran kokous järjestettiin Vilnassa, Liettuassa 9.- 10.7.1998.

Bergenin kokoukseen osallistuvat valtuuskunnat yhdestätoista Itämeren maiden Neuvoston (CBSS) jäsenmaasta, Euroopan unionista, CBSS:n huomijoitsijamaista sekä huomioitsijoita alueen kauppaa ja talouselämää edustavista järjestöistä.

Kokouksen pääteemoina ovat kaupan ja investointien esteiden purku (rajanylitysongelmat, korruption vastainen taistelu, tekijänoikeudet, tuotevaatimusten vastaavuuden tarkastus), pk-yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä EU:n Pohjoinen ulottuvuus ja sen vaikutukset alueellisessa yhteistyössä erityisesti Itämeren alueella. Pohjoinen ulottuvuus on myös ministeri Sasin puheenvuoron pääaiheena.

Bergenissä on tarkoitus sopia edellämainittuja kysymyksiä koskevasta toimintasuunnitelmasta vuosille 2000–2001 sekä sovittujen toimenpiteiden seurannasta.

Ministeri Sasi tulee ministerikokouksen yhteydessä käymään kahdenvälisiä keskusteluja ajankohtaisista kysymyksistä mm. Venäjän kauppaministeri Fradkovin, Ruotsin ulkomaankauppaministeri Pagrotskyn ja Islannin kauppa- ja teollisuusministeri Sverrisdottirin kanssa.