Suomi jatkaa UNRWAn tukemista – varoja ohjataan väärinkäytösten ehkäisemiseen

Suomen tuki UNRWAlle on viisi miljoonaa euroa vuodessa. Suomi ryhtyy käyttämään kymmenen prosenttia tuesta järjestön valvontatoimien vahvistamiseen.

Suomi keskeytti palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n viiden miljoonan euron vuosittaisen tuen maksatuksen tammikuussa epäiltyjen Hamas-terroristijärjestökytkösten vuoksi. Suomi myönsi helmikuussa vastaavansuuruisen viiden miljoonan euron tuen Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) ja Maailman ruokaohjelman (WFP) kautta. Suomi tuki myös Gazan siviilien hädän lievittämistä viime vuoden lopulla neljällä miljoonalla eurolla.

Suomi on saanut tietoja kahdesta eri YK-selvityksestä UNRWA:n tilannetta koskien. Lisäksi ulkoministeriö on itse tilannut erillisen selvityksen, joka valmistui hiljattain. Saadun tiedon perusteella on havaittu, että UNRWA:n riskienhallinnassa on selkeitä puutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi varojen ja tilojen käyttämiseen.

Epäilyt terrorismin tukemisesta ovat vakavia. Selvityslöydöksistä on keskusteltu UNRWA:n kanssa, mutta epäillyistä kytköksistä Hamasin terrorismiin ei ole saatu vielä loppuselvitystä.

UNRWA on antanut Suomelle kahdenvälisen vakuutuksen siitä, että väärinkäytöksiin puututaan entistä tehokkaammin. Vastaavia vakuuksia UNRWA on antanut myös esimerkiksi EU-komissiolle ja Ruotsille.

”UNRWA:n riskienhallinnan parantaminen eli väärinkäytösten estämisen ja tarkan valvonnan aloittaminen antaa meille tässä vaiheessa riittävät takeet riskienhallinnan näkökulmasta, että tukea voidaan jatkaa. Näin ollen UNRWA:n tämän vuoden tuen maksamisessa edetään”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo.

”Kohdistamme kymmenen prosenttia tuesta eli 500 000 euroa riskienhallintaan. Sillä rahalla valvotaan väärinkäytöksiä koskevien linjausten toimeenpanoa. Edellytämme UNRWA:lta jatkossa myös vuosittaiset kahdenväliset keskustelut Suomen kanssa siitä, kuinka riskienhallinnan tehostaminen etenee”, ministeri Tavio sanoo.

Suomi jatkaa UNRWA:an liittyvän selvitystyön seuraamista tiiviisti ja yhteistyössä muiden maiden kanssa.

”Odotan erityisesti YK:n sisäisen tarkastuksen yksikkö OIOS:in loppuselvitystä. Suomelle on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että rahojamme ei päädy hyödyttämään terrorismia. Selvityksen tekeminen kuitenkin kestää, eikä UNRWA:a voida Gazan humanitaarisena toimijana korvata lyhyellä aikavälillä”, ministeri Tavio sanoo.

UNRWA on YK:n alainen humanitaarinen järjestö, jonka tehtävä on tuottaa palestiinalaispakolaisten peruspalvelut, kuten koulutus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut. UNRWA toimii Gazan ja Länsirannan lisäksi Jordaniassa, Libanonissa ja Syyriassa.

 

Lisätietoja

  • Lauratuulia Lehtinen, yksikönpäällikkö, humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö, ulkoministeriö, puh. +358 46 921 2030
  • Tuomas Tähti, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja, puh. +358 295 350 199
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]