Suomi allekirjoitti sopimuksen 500 000 euron tuesta OECD:n Ukraina-maaohjelmalle

Maaohjelma on OECD:n suurin, 16,5 miljoonan euron nelivuotinen kokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea Ukrainaa sen lainsäädännön ja instituutioiden kehittämisessä ja valmistaa maata kohti EU- ja OECD-jäsenyyksiä.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenmaat sopivat Ukraina-maaohjelman käynnistämisestä ministerikokouksessaan 2023. Ohjelma käsittää politiikka-arvioita ja kapasiteetin vahvistamista, OECD:n instrumenttien hyödyntämistä Ukrainan uudistuksille sekä Ukrainan kanssakäymisen vahvistamista OECD:n komiteoissa. OECD:n jäsenmaat ovat korostaneet, että maaohjelma toteutetaan koordinoiden muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa toimeenpanoon liittyvät riskit huomioiden. Suomen osuus kokonaisuudesta on 500 000 euroa. Rahoitus on jatkoa Suomen aiemmin ohjelmalle osoittamalle 50 000 euron lahjoitukselle.

Suomi on pitänyt tärkeänä, että yhteistyössä panostetaan hyvään hallintoon, oikeusvaltion ja hallintorakenteiden kehittämiseen, korruption vastaiseen toimintaan ja toimivan liiketoimintaympäristön edellytysten vahvistamiseen OECD:n ydinosaamiseen ja aiempaan Ukraina-kokemukseen pohjautuen. Ohjelma tukee Suomen kehityspoliittisia prioriteetteja Ukrainassa, joita ovat oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, energiaturvallisuuden ja ilmastokestävyyden sekä opetuksen laadun parantaminen.

Suomen ja OECD:n välisen sopimuksen allekirjoitti Pariisissa 26. kesäkuuta Suomen pysyvä edustaja, suurlähettiläs Pasi-Heikki Vaaranmaa.

Lisätietoja

  • Vastuuvirkamies Jukka Peltonen, kestävän kaupan yksikkö, puh. 0295 350 763 (1.7 alkaen)
  • Suurlähettiläs Pasi-Heikki Vaaranmaa, Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä, puh. +33 1 452 471 71
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]