Suomenkielen oppikirja julkaistu Venäjällä lähialueyhteistyörahoilla

Ulkoministeriö myönsi 6 mmk:n määrärahan vuonna1999 alkaneelle inkerinsuomalaisten tukiprojektille Venäjän lähialueilla Karjalassa, Pietarissa, Leningradin alueella sekä Virossa. Hanke on viiden ministeriön yhteinen hanke neljälle vuodelle ja sitä koordinoi työministeriö.

Projektin päätavoitteena on tukea työikäistä inkeriläisväestön ammatillista uudelleenkoulutusta sekä heidän yrittäjyyttään ja sitä kautta edistää inkeriläisten työllisyyttä ja toimeentuloa heidän omilla asuinalueillaan. Tärkeänä tavoitteena on myös suomenkielen ja kulttuurin edistäminen.

Yksi tärkeä tavoite saavutettiin tammikuussa 2000, jolloin projektin rahoituksella saatiin julkaistua uusittu suomenkielen oppikirja "Puhutaan suomea" Petroskoin painosta. Projektirahoituksella lunastettiin 5000 kpl inkerinsuomalaisten käyttöön, joista osa menee Murmanskiin, Petroskoihin, Pietariin ja Leningradin alueelle sekä osa jaetaan Moskovan suurlähetystön kautta ilmaiseksi inkeriläisille ympäri Venäjää. Loput 5000 kpl painoksesta meni Petroskoin kirjapainon kautta kaupalliseen jakeluun.

Kirjaa voidaan käyttää oppikirjana ensimmäisen vuoden opiskelijoille yliopistossa, ja se soveltuu oppikirjaksi kaikille suomenkielen alkeiskurssin käyneille suomenkielen opiskelijoille. Tärkein ryhmä, jota kirja palvelee, on suomenkielen opettajat.

Kirjan tekijöinä ovat Petroskoin yliopiston suomenkielen dosentti Maria Mullonen sekä Helsingin yliopiston suomenkielen lehtorit Eila Hämäläinen ja Leena Silfverberg.

Edelliset suomenkielen oppikirjat oli painettu 80-luvulla Neuvostoliiton aikana ja olivat tekstiltään vanhentuneita. Suomenkielen opiskelijoita inkeriläisten suomenkielen kursseilla Venäjällä ja Virossa on noin 1000.