Suomelta 92 miljoonaa euroa lisätukea Ukrainaan sekä Venäjän hyökkäyssodasta kärsiviin maihin

Maailmanpankkiryhmän kautta annettavalla tuella vahvistetaan Ukrainan peruspalveluja, korjataan kriittistä infrastruktuuria ja edistetään politiikkareformeja sekä luodaan pohjaa maan jälleenrakentamiselle. Osa tuesta kohdistuu vähiten kehittyneisiin maihin, jotka kärsivät hyökkäyssodan lisäksi muista maailmanlaajuisista kriiseistä.

Maailmanpankkiryhmään kuuluva Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA) perusti tänä vuonna kriisirahaston (IDA Crisis Facility), jonka avulla ohjataan lisärahoitusta Ukrainaan ja toisaalta Moldovaan sekä muihin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista kärsiviin maihin.

Suomi osallistuu IDAn kautta menevään lisärahoitukseen yhteensä 92 miljoonalla eurolla. Rahoitus on osa ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahaa.

”Tämä lisärahoitus on osoitus siitä, että Suomen vahva tuki Ukrainalle jatkuu hallitusohjelman mukaisesti. Samalla parannamme esimerkiksi ruokaturvaa maissa, joihin Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo.

Ukrainan ja Moldovan tukiohjelmaan Suomi kohdentaa yhteensä 62 miljoonaa euroa, josta 12 miljoonaa on lahjarahaa ja 50 miljoonaa euroa on pitkäaikaista lainaa. Venäjän hyökkäyssodasta kärsiviin maihin kohdistetaan lisäksi 30 miljoonan euron laina, jonka avulla muun muassa ehkäistään tartuntatautien leviämistä.

Ukrainassa tuki kattaa terveys-, kuljetus-, energia-, maatalous-, asumis- ja sosiaaliturvasektorit. Tuen avulla parannetaan pääsyä terveyspalveluihin, modernisoidaan sairaanhoitoa, edesautetaan akuuttien energiapalvelujen saatavuutta, korjataan elintärkeitä tie- ja rautatieverkostoja ja asuinrakennuksia sekä ylläpidetään maanviljelyä. Samalla ohjelman tavoitteena on vauhdittaa maan pitkän tähtäimen toipumista ja jälleenrakentamista kriittisillä sektoreilla. Työssä huomioidaan erityisesti naisten ja tyttöjen sekä vammaisten henkilöiden oikeudet.

”Sodan keskellä pitää varmistaa, että kriittiset palvelut toimivat”, ministeri Tavio toteaa.

Moldovassa ohjelmasta rahoitetaan pääasiassa Ukrainasta paenneiden henkilöiden vastaanottamisesta koituvia kuluja sekä maan taloudellista ja sosiaalista toipumista tukevia kehitysohjelmia ja kriisivalmiutta.

IDA on kokenut ja luotettava toimija kehittyvissä talouksissa sekä kriisialueilla, ja merkittävä kumppani Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toimeenpanossa. Suomi on IDAn jäsen ja osakkeenomistaja.

Lisätietoja