Selvitysryhmä esittää kolmea mallia Team Finland –verkoston uudistamiseksi

Ulkoministeriön (UM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) yhteinen virkamiestyöryhmä selvitti, miten Team Finland -vienninedistämisverkostoa tulisi uudistaa. Selvitys julkaistiin 6.2.2024.

Sininen logo valkoisella taustalla

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti julkisten toimijoiden vienninedistämisverkoston, eli Team Finland –verkoston, johtamista ja toimintaa on uudistettava. Tämä on tehtävä yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Selvitystyön taustalla on hallitusohjelman linjaus ulkoministeriön ohjausroolin vahvistamisesta valtion viennin ja kansainvälistymisen edistämistoiminnoissa. Tähän liittyy selvitys Business Finlandin ulkomaantoimintojen siirrosta osaksi Suomen edustustoverkkoa.

Uudistamista selvittänyt työryhmä toteaa raportissaan(Linkki toiselle web-sivustolle.) Suomen vienninedistämisjärjestelmän keskeiseksi epäkohdaksi hajanaisen johtamisjärjestelmän erityisesti ulkomaanverkostossa, jota johdetaan kahdesta eri organisaatiosta.

Selvitys esittää kolme ratkaisumallia, joilla Team Finland -verkoston johtamista ja vienninedistämistoimintaa voidaan tehostaa ja yksinkertaistaa.

  1. Team Finland –verkoston johtamisrakenteen uudistaminen kotimaassa
  2. Team Finland –verkoston johtamisrakenteen uudistaminen kotimaassa sekä UM:n ohjausroolin vahvistaminen ulkomaaverkostossa
  3. BF:n ulkomaantoimintojen siirto ulkoasianhallintoon

Selvitys sisältää alustavat arviot mallien toteutuksesta, sillä ne edellyttävät erilaisia muutoksia lainsäädäntöön ja johtamisrakenteisiin. Selvityksen julkistamisen jälkeen vienninedistämisen uudistaminen siirtyy poliittiseen päätöksentekoon. Jatkoaskelista päättävät ministerit Ville Tavio ja Wille Rydman

Lisätietoja: