Juha Lavapuro tuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on 26. kesäkuuta 2024 valinnut oikeustieteen tohtori, LL.M. Juha Lavapuron Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomen suhteen valittavan tuomarin tehtävään viimeistään 1.1.2025 alkavalle toimikaudelle. Euroopan ihmisoi-keustuomioistuimessa on Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimuspuolten luvun mukainen määrä tuomareita eli yhteensä 46. Kutakin sopimuspuolta kohden valitaan yksi tuomari, joka toimii henkilökohtaisessa ominaisuudessaan itsenäisesti ja riippumattomasti.

Valinta tapahtui Suomen toimittamalta kolme ehdokasta käsittävältä listalta suljetulla lippuäänestyksellä. Muut ehdokkaat listalla olivat oikeustieteen tohtori, LL.M., varatuomari Pekka Aalto ja oikeustieteen tohtori, LL.M., kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri, Master 2 droit et études européennes Satu Heikkilä. Ennen äänestystä parlamentaarisen yleiskokouksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomareiden valintaa käsittelevä komitea haastatteli ehdokkaat ja antoi suosituksensa yleiskokoukselle.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarit valitaan yhdeksän vuoden määräajaksi eikä heitä voida valita uudelleen. Suomen suhteen valitun tuomarin Pauliine Koskelon toimikausi päättyy viimeistään 31.12.2024.

Ehdokasasettelua varten järjestettiin julkinen ilmoittautumismenettely. Valtioneuvoston asettama asiantuntijaneuvottelukunta arvioi tehtävään kiinnostuksensa ilmoittaneet henkilöt. Asiantuntijaneuvottelukunnassa on edustajia valtioneuvoston kansliasta, ulkoministeriöstä, oikeusministeriöstä, korkeimmasta oikeudesta, korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja valtakunnansyyttäjän toimistosta. Lisäksi neuvottelukunnassa on yliopistojen oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta tarjoavien yksiköiden sekä Suomen Asianajajaliiton edustaja.

Valtioneuvoston hyväksymä lopullinen ehdokaslista toimitettiin Euroopan neuvoston yhteydessä toimivalle tuomareiden valintaa käsittelevälle neuvoa-antavalle asiantuntijapaneelille, joka antoi luottamuksellisen lausuntonsa ehdokkaiden pätevyydestä.  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sijaitsee Strasbourgissa, Ranskassa. Sen tehtävänä on valvoa Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista sopimusvaltioissa. Yksityinen henkilö tai oikeushenkilö voi valittaa tuomioistuimeen, jos katsoo ihmisoikeussopimuksessa turvattujen oikeuksiensa tulleen loukatuksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voi käsitellä myös valtiovalituksia, joissa sopimusvaltio ilmoittaa toisen sopimusvaltion loukanneen ihmisoikeussopimusta.

Lisätietoja

  • Yksikönpäällikkö Krista Oinonen, puh. 0295 351 172, ulkoministeriö