EU:n kehitys- ja kauppaministerit keskustelevat tuesta Ukrainalle sekä globaaleista kauppasuhteista

Kokousten asialistoilla ovat lisäksi muun muassa globaalit terveyskysymykset sekä EU:n kilpailukyky. Suomea edustaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

EU:n kehitysministereiden epävirallinen kokous järjestetään 8.–9. maaliskuuta Tukholmassa. Kokouksen pääaiheena on EU:n tuki Ukrainalle ja maan jälleenrakennukselle, sekä se, miten tuki edistää myös Ukrainan EU-lähentymistä ja uudistuksia. Ministereiden vieraana on Ukrainan jälleenrakennuksesta vastaava varapääministeri Oleksandr Kubrakov. Suomea kokouksessa edustavat kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sekä ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Titta Maja-Luoto.

”Suomi jatkaa vahvaa poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle. Suomi on valmis tukemaan Ukrainaa EU-lähentymisen edellyttämissä uudistuksissa, erityisesti opetuksen, oikeusvaltiokehityksen, korruption vastaisen taistelun ja energiatehokkuuden aloilla”, ministeri Skinnari sanoo. 

EU tukee vahvasti Venäjän laittoman hyökkäyssodan kohteeksi joutunutta Ukrainaa. EU ja jäsenmaat ovat toimittaneet Ukrainaan 67 miljardin euron arvosta humanitaarista apua, makrotaloustukea, sotilaallista materiaaliapua ja koulutustukea, siviilisektorin materiaaliapua sekä kehitysyhteistyötukea. Ukrainan jälleenrakennuksen on tarkoitus edetä käsi kädessä Ukrainan EU-lähentymisen kanssa.

Myös kokouksen toinen asiakohta, monenkeskiset kehityspankit, pureutuu ajankohtaisiin teemoihin. ”Kehityspankkeja ja laajemmin koko kehitysrahoitusarkkitehtuuria tulee uudistaa ja kehittää niin että se tukee paremmin ilmasto- ja kehitystavoitteiden saavuttamista. Tässä tulee painottaa yksityissektorin ratkaisuja ja roolia”, ministeri Skinnari toteaa.

Kokouksen kolmantena asiakohtana on globaali terveys, joka on noussut tärkeäksi osaksi EU:n ulkosuhteita. Terveysalan kansainvälisestä yhteistyöstä ministerit keskustelevat yhdessä WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusin kanssa.

Kauppaministerit keskustelevat kilpailukyvystä, suhteesta Yhdysvaltoihin sekä tuesta Ukrainalle 

EU:n kauppaministereiden epävirallinen kokous järjestetään Tukholmassa heti kehitysministerikokouksen perään 9.-10. maaliskuuta. Kokouksessa käsitellään kaupan vaikutuksia EU:n kilpailukykyyn sekä EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhdetta. Ministerit keskustelevat myös kauppapoliittisista tukitoimista Ukrainalle yhdessä Ukrainan talous- ja kauppa-asioista vastaavan varapääministerin Yulia Svyrydenkon kanssa. Lisäksi ministerit vaihtavat ajatuksia Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajan Bernd Langen kanssa ajankohtaisista kauppapoliittisista kysymyksistä ja käsillä olevista lainsäädäntöhankkeista. 

Suomea kokouksessa edustavat kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston osastopäällikkö Tuomas Tapio

”Avoimella ja sääntöihin perustuvalla kaupalla sekä toimivilla kauppasuhteilla on keskeinen rooli EU:n kilpailukyvyn turvaamisessa ja vihreän siirtymän tukemisessa. On tärkeää, että EU säilyy jatkossakin avoimena kansainväliselle kaupalle ja investoinneille. Kauppapolitiikka on EU:lle myös tärkeä työkalu meneillään olevassa geopoliittisessa murroksessa ja sen varmistamisessa, että EU pystyy vahvistamaan asemaansa globaalissa kilpailussa”, ministeri Skinnari toteaa. 

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteen osalta ministeri Skinnari pitää hyvänä EU:n ja Yhdysvaltojen aktiivista yhteydenpitoa toimintaedellytysten varmistamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi molemmin puolin Atlanttia vihreän siirtymän alalla. Tiivistä yhteistyötä tulee jatkaa myös muilla aloilla globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi. Viime vuonna käyttöön otettujen Ukrainaa tukevien kauppatoimien on nähty hyödyttävän Ukrainan kauppaa. Suomi katsoo, että toimia tulee jatkaa. Suomi suhtautuu myönteisesti myös muihin kaupan alan mahdollisiin tukitoimiin Ukrainalle. 
 

Lisätietoja

  • Kehitysministerikokous:
  • Mikko Autti, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin diplomaattiavustaja, puh. 0295 350 034
  • Titta Maja-Luoto, kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö,  puh. 0295 350 017
  • Kauppaministerikokous:
  • Reetta Härönoja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin diplomaattiavustaja, puh. 0295 350 740
  • Tuomas Tapio, kauppapoliittisen osaston osastopäällikkö,  puh. 0295 350 918
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]