FN:s kontor för projekttjänster UNOPS i Helsingfors läggs ned

Verksamheten på FN:s kontor för projekttjänster UNOPS upphör senast vid utgången av 2023. Programmet för investeringar i samhällsutveckling som kontoret har administrerat lades ner redan i början av året på grund av en omfattande korruptionshärva.

Helsingforskontoret upprättades 2019 för administration av S3i-programmet för investeringar i samhällsutveckling. Målet var att locka privata investerare att delta i projekt för hållbar utveckling i utvecklingsländer.

I december 2021 fick utrikesministeriet kännedom om misstänkt missbruk som gällde S3i-programmets direktör. Detta ledde till omedelbar frysning av Finlands finansiering. UNOPS generaldirektör avgick våren 2022 och programdirektören avskedades efter undersökningen i januari 2023. I februari i år beslutade UNOPS direktion enhälligt avsluta hela S3i-programmet och därmed också sluta investera i samhällsutveckling.

Finland har i FN krävt att korruptionsfallet ska utredas grundligt och att alla som gjort sig skyldiga till missbruk ska ställas till svars. På grund av Finlands och de andra medlemsländernas ihärdiga arbete har man inlett ett brett reformprogram vid UNOPS med syftet att stärka organisationens interna revision, riskhantering och etiska insatser för att liknande fall ska kunna undvikas i framtiden. Reformen bygger till stor del på rekommendationerna i KPMG Finlands utredning.

Finland bidrog med sammanlagt 10 miljoner euro till att upprätta Helsingforskontoret, men har inte avsatt medel för själva investeringarna. UNOPS återbetalar redan utbetalda men oanvända medel till Finland. Beloppet preciseras ännu, men kommer att motsvara över hälften av de utbetalda medlen. Den summan som UNOPS redan använt kan krävas tillbaka efter att Centralkriminalpolisen blivit klar med brottsutredningen.

Utrikesministeriet har låtit göra riskbedömningar av alla de andra FN-organisationer som ministeriet beviljar stöd. Det uppdagades inte några liknande brister i den interna revisionen eller riskhanteringen.

Ytterligare information

Satu Lassila, enhetschef, Enheten för FN:s utveckling och innovation, utrikesministeriet, tfn +358 50 529 98 37