FN:s högnivåforum för uppföljning av Agenda 2030 börjar – Finland betonar vikten av utbildning för att lösa globala utmaningar

FN:s högnivåforum för uppföljning av Agenda 2030 börjar – Finland betonar vikten av utbildning för att lösa globala utmaningar

FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) sammanträder i New York den 9–18 juli 2019. Vid det årliga toppmötet utvärderas de framsteg som gjorts på vägen mot de år 2015 överenskomna målen för Agenda 2030, det vill säga FN:s handlingsplan för hållbar utveckling.

Årets forum för uppföljning av Agenda 2030 fokuserar på följande mål för hållbar utveckling: god utbildning för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet, bekämpning av klimatförändringarna, fredliga och inkluderande samhällen samt det årligen återkommande temat genomförande och globalt partnerskap.

Vid mötet i New York ska Finland särskilt framhäva utbildning, kunnande och framtidsfärdigheter samt den koppling dessa har till hållbar utveckling. Undervisningsminister Li Andersson leder Finlands breda delegation i New York.

”Erfarenheterna i Finland visar att satsningar på högklassig och jämlik utbildning är av avgörande betydelse för välfärden i hela samhället. Utbildning är ett särskilt effektivt sätt att bekämpa marginalisering och ojämlikhet”, betonar undervisningsminister Andersson. 

”Det säkraste sättet att lyckas lösa globala utmaningar är att fästa särskild vikt vid kunnande. Därför är det just nu ytterst viktigt att investera i kontinuerligt lärande, jämlikhet inom utbildningen, vetenskaplig forskning och innovationer”, fortsätter undervisningsminister Andersson.

År 2019 avslutar den första fyraårsperioden av Agenda 2030 och är därför ett viktigt år med tanke på hållbar utveckling. I samband med FN:s generalförsamling i september ordnas det första FN-toppmötet för hållbar utveckling på statschefsnivå. Under toppmötet offentliggör en oberoende forskarpanel utsedd av FN:s generalsekreterare sin utvärderingsrapport om det globala genomförandet av Agenda 2030.

”Vi vet redan nu att höstens rapport kommer att gå ut med ett oroväckande budskap. Utvecklingen har till och med gått i en negativ riktning för vissa mål. Därför behövs nu nytt slags och allt starkare engagemang i det globala genomförandet av de gemensamt överenskomna målen för Agenda 2030”, konstaterar Satu Santala, som är chef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning.

Finland medverkar aktivt i programmet för högnivåforumet och ordnar två sidoevenemang i samband med det. Ett av sidoevenemangen, som ordnas i samarbete med takorganisationen för finländska utvecklingsföreningar Fingos nätverk Bridge 47, syftar till att hitta nya sätt att stärka globalt medborgarskap genom utbildning. Därtill ordnar Finlands ständiga representation vid FN ett sidoevenemang för att presentera det nationella verkställandet av hållbar utveckling.

Beaktansvärt är att EU och Finland ordnar tillsammans ett evenemang där EU för första gången presenterar sitt arbete för genomförandet av Agenda 2030 i FN. Också Helsingfors stad rapporterar om sitt genomförande av Agenda 2030 i samband med högnivåforumet.

Finland har ett rykte som en föregångare när det gäller planering och samordning av politiken för hållbar utveckling samt samarbete med det civila samhället. I Finlands delegation ingår förutom ministerierna också Helsingfors stad, De ungas Agenda 2030 samt ett antal civilsamhällesorganisationer och företag. Högnivåforumet kan följas på Twitter med hashtaggarna #HLPF2019 och #sitoumus2050.

Ytterligare information:

  • Touko Sipiläinen, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 330 143
  • Mikael Långström, enhetschefens ställföreträdare, utrikesministeriet, tfn 0295 351 371