FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk besöker Finland

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk besöker Finland den 18–19 december. Han träffar bland annat utrikesminister Pekka Haavisto som är värd för besöket, och statsminister Sanna Marin.

Türk för också diskussioner med riksdagsledamöter och företrädare för Människorättscentret och civilsamhällesorganisationer. Förutom detta deltar Türk i ett av utrikesministeriet och delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter (IONK) ordnat diskussionsmöte om det globala arbetet med att tillgodose de mänskliga rättigheterna. På mötet har han en möjlighet till en bred dialog med civilsamhällesorganisationernas företrädare.

Besöksprogrammet fokuserar på aktuella internationella frågor, möjligheterna att bidra till de mänskliga rättigheterna och de globala utmaningarna att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. 

”Jag sätter stort värde på att högkommissarien besöker Finland så här snabbt efter utnämningen.  Finland hör till FN:s råd för mänskliga rättigheter och är starkt engagerat i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Jag ser fram emot en livlig diskussion om aktuella frågor såväl personligen som tillsammans med företrädarna för de olika intressegrupperna och det civila samhället”, säger utrikesminister Haavisto. 

Volker Türk är som FN:s högsta ansvariga för människorättsfrågor en global påverkare. Innan han började arbeta som högkommissarie i oktober 2022 var han FN:s biträdande generalsekreterare med ansvar för bland annat att integrera människorättsfrågorna i FN:s verksamhet. Türk har också arbetat som biträdande högkommissarie för FN:s flyktingkommissariat UNHCR och aktivt främjat universella mänskliga rättigheter och internationellt skydd av personer i utsatt ställning, i synnerhet flyktingar och statslösa människor.

Finland stöder kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), dess självständighet och arbetet med att stärka dess verksamhetsförutsättningar. Tillsammans med likasinnade länder agerar Finland motkraft till trycket mot det arbete som handlar om att främja, skydda och tillgodose de internationella mänskliga rättigheterna. Under de senaste åren har Finland varit bland OHCHR:s tio största finansiärer. Finland är medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter under perioden 2022–2024.  

Mer information

  • Suvi Tuominen, ambassadråd, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn 050 477 6577
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fö[email protected]