Finland leder andra gången partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Finland är andra gången ordförande för partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som hålls den 14–16 juni 2022. Deltagare från mer än 180 länder väntas delta i mötet som ordnas i New York. I mötet deltar därtill ett stort antal icke-statliga organisationer som främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, och representanter för olika FN-organ. Finlands delegation leds av statssekreterare Jukka Salovaara.

Den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2006 och har för närvarande 185 parter. Finland ratificerade konventionen 2016. Parterna samlas årligen till ett möte i New York för att diskutera åtgärderna för att fullgöra skyldigheterna enligt konventionen och andra aktuella frågor. I år är det femte gången som partsmötet ordnas och Finland är mötets ordförande för andra gången i rad.  Efter detta lämnar Finland ordförandeskapet.

Partsmötet har blivit det viktigaste årliga evenemanget om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och i mötet deltar utöver de statliga parterna också ett stort antal icke- statliga organisationer som arbetar för funktionsrättigheter. Att tillgodose funktionsrättigheter är en av prioriteringarna i Finlands politik för de mänskliga rättigheterna och ett genomgripande tema i utvecklingspolitiken.

Till Finlands delegation som leds av statssekreterare Salovaara hör också företrädare för social- och hälsovårdsministeriet. I delegationen deltar årligen också en representant som utses av de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Mötets allmänna tema i år är att bygga upp inkluderande samhällen vid covid-19 och därefter. Andra teman är innovationer och teknik som främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, dessa personers ekonomiska egenmakt och företagsamhet och medverkan i att genomföra klimatåtgärder och minska risker för katastrofer samt deras resiliens mot naturkatastrofer. Finlands anförande hålls av minister Ville Skinnari.

I samband med mötet ordnas också flera sidoevenemang. Finland ordnar tillsammans med FN:s kontor för katastrofriskreducering ett evenemang som handlar om deltagande bland person med funktionsnedsättning i åtgärder att minska katastrofrisker.

Du kan följa mötet på FN:s webbplats webtv.un.org(Länk till en annan webbplats.). Du kan också följa sidoevenemangen på webben.

Mer information

  • Mia Spolander, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 350 666
  • Petri Puhakka, utrikesministeriets ambassadör för funktionsrättsfrågor, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 0295 350 332
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: [email protected]