Statsminister Marin och FN:s generalsekreterare Guterres diskuterade säkerheten i Europa, stärkandet av FN och digitaliseringen

Statsminister Sanna Marin och FN:s generalsekreterare António Guterres diskuterade säkerhetsläget i Europa och metoder för att stärka FN och det multilaterala internationella systemet fredagen den 28 januari. Marin och Guterres tog också upp globala utmaningar såsom klimatförändringarna, och behandlade även de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Också vikten av att respektera FN-stadgan samt FN:s uppgift att försvara fred och stabilitet framhävdes under Marins och Guterres samtal. Statsminister Marin uttryckte sin djupa oro över Rysslands agerande som har försämrat säkerhetsläget i Europa. Hon betonade vikten av dialog, OSSE:s roll och värdet av de grundläggande principerna för säkerhet i Europa.

Diskussionen tangerade även rapporten Our Common Agenda för ett starkare multilateralt samarbete och ett starkare FN, som generalsekreterare Guterres offentliggjorde i september. Finland stöder särskilt rapportens starka betoning på att utveckla det digitala samarbetet. Även betoningen på ungdomar och på utveckling av en övergripande fredsagenda anses vara viktig.

Statsminister Marin gratulerade Guterres till att ha tillträtt sin andra period som generalsekreterare vid ingången av året. Hon tackade generalsekreteraren för hans ledarskap vid hanteringen av pandemin och i klimatfrågor.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, statsrådets kansli