Internationell synlighet har ökat Finlands inflytande

Finlandsbilden har blivit starkare under 2022. Finland har fått exceptionellt mycket synlighet i internationella medier, och nyheterna om Finland har tagits emot speciellt positivt. Särskilt uppfattningen om Finlands förvaltning och finländarna har utvecklats i ännu positivare riktning. Den förbättrade kännedomen är av vikt när Finland vill utöva inflytande globalt, står det i utrikesministeriets årsöversikt av Finlandsbilden.

De senaste internationella landsbildsundersökningarna visar att finländare är omtyckta, Finland uppskattas och Finland upplevs ha allt större tyngd i världen. Till exempel Brand Finance Global Soft Power Index 2023 visar att Finland har tagit ett kliv framåt när det gäller inflytande. Jämfört med året innan har Finland bland 121 länder klättrat från plats 41 till 35. Ett gott anseende är dock fortfarande det starkaste delområdet: i år har Finland klivit tre steg upp och ligger nu på plats 13.

Uppfattningarna om Finland är till många delar positivare än tidigare, men på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har attityderna också gått mer isär. Till följd av Natoprocessen har Finland väckt helt nytt slags intresse i Sverige, men samtidigt har ryssarnas tidigare väldigt positiva syn på Finland blivit sämre. En liknande trend ses också till exempel mellan Förenta staterna där Finlandsbilden förbättrats och Kina och Indien där uppfattningarna är mer polariserade.

Fungerande system, jämlikhet och miljö är fortsättningsvis Finlands trumfkort

Av undersökningarna av Finlandsbilden framgår att god förvaltning, fungerande system och livskvalitet är Finlands starka sidor. Finland placerar sig högt i bedömningen av bland annat jämlikhet i samhället, social rättvisa, förvaltningens kompetens och integritet, mediernas tillförlitlighet, utbildningssystemet samt säkerheten och stabiliteten. Titeln som världens lyckligaste land är också en viktig del av Finlandsbilden.

En annan central stark sida är Finlands natur och hållbarhet. Naturen i Finland uppfattas som ren och vacker, och Finland anses ta ett stort ansvar inom miljöskydd. De mest omfattande landsbildsundersökningarna, Anholt-Ipsos Nation Brands Index och Brand Finance Global Soft Power Index, visar att Finland ligger globalt i topp när det handlar om människors åsikter och attityder om miljöfrågor: enligt Anholt-Ipsos är Finland på fjärde plats bland 60 länder och enligt Brand Finance ligger Finland också på plats fyra bland 121 länder.

Kännedom och kultur Finlandsbildens smärtpunkter

Finlandsbildens svagheter är att Finland är relativt dåligt känt och att bilden av den finska kulturen är ganska svag. Kännedomen om Finland ökar väldigt långsamt bland vanliga människor, men en stor synlighet leder alltid till positiv utveckling. Förändringen är snabbare bland internationellt orienterade människor som också följer nyheterna.

Även inom kulturområdet kan ses en försiktig utveckling. Till exempel Anholt-Ipsos Nation Brands Index visar att Finland klättrat två steg upp jämfört med i fjol, fem steg upp under de senaste fyra åren. Enligt Brand Finance Global Soft Power Index har Finland klättrat sex steg upp inom konst och underhållning.

Det är viktigt att öka kännedomen om Finland och utveckla bilden av den finska kulturen eftersom de spelar en central roll när en människa bygger upp en relation till ett annat land. För att bli imponerad av ett främmande land, vill en människa också gärna få en möjlighet till roliga och glada upplevelser och nya intryck, det vill säga positiva upplevelser på emotionell nivå. Såväl kännedom om landet som nya intryck är speciellt viktiga för att främja turismen och locka experter.

Landsbildens betydelse i en föränderlig omvärld

Årsöversikten av Finlandsbilden är en årlig publikation som ges ut av utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati. Enheten är sekretariatet för Finland Promotion Board. Syftet med rapporten är att öka medvetenheten om Finlandsbildens betydelse och hur Finland ses ute i världen. Den färska rapporten lyfter också fram Finlandsbildens syfte i en föränderlig omvärld.

”År 2022 var intresset för Finland rekordhögt på internationellt plan. Detta har stärkt Finlands starka sidor och gett en mångsidigare bild av Finland. Vår röst hörs bättre nu”, säger Mikko Koivumaa, utrikesministeriets kommunikationsdirektör och ordförande för Finlands Promotion Board.

”Det är viktigt att vi är kända för rätt saker. En stark landsbild ger oss möjligheter, men den skyddar oss också mot informationspåverkan.”

Lockande av experter och Sanna Marins landsbildssynlighet

Speciella teman i årsöversikten 2023 är arbetet för att locka experter och statsminister Marins landsbildssynlighet. Undersökningarna som gäller att locka experter visar att utgångspunkterna i Finland ligger över genomsnittet i OECD-länderna. Bland alla olika expertgrupper ser framför allt företagare Finland som ett lockande land, visar en färsk OECD-rapport. Beroende på mätare placerar sig Finland bland de 8-16 bästa länderna när man ser på de starka och svaga sidorna i arbetet med att attrahera experter. Finland får bästa poäng för familjelivet och livskvaliteten. De sämsta poängen gäller universitetsstudenternas inkomstnivå och beskattning.

Årsöversikten presenterar också en undersökning om Sanna Marins medverkan i Finlands  internationella synlighet. Undersökningen har beställts av utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati. Undersökningarna visar att kända personer har en central betydelse för landsbilden, och Marin har väckt väldigt stor uppmärksamhet med tanke på Finlandsbilden: under de senaste tre åren nämndes Marins namn cirka 195 000 gånger i utländska medier i samband med Finland eller finskheten. President Niinistö som inhämtat näst mest synlighet för Finland nämndes under samma tid omkring 156 400 gånger.

Meltwaters analys visar att nyheterna om Sanna Marin har fått stor publicitet utanför politiken: omkring en femtedel av de  populäraste nyheterna rör andra än sedvanliga politikområden. Största delen av Marins synlighet har varit neutrala politiknyheter, men enligt rapporten har så mycket som en fjärdedel av synligheten varit klart positiv för Finlandsbilden. Särskilt jämställdhet, utbildning och jämlika möjligheter i Finland har lyfts fram på ett positivt sätt.

Översikten Finland i världens medier fortsätter med nyheter om Finlandsbilden

I slutet av mars kommer utrikesministeriet ut med översikten Finland i världens medier som redogör för hur Finlands synlighet utvecklades på olika håll i världen 2022. Översikten är baserad på mediebevakningen och på den information och de synpunkter som Finlands beskickningar utomlands har samlat in.

Ytterligare information:

Mediekontakt och intervjuförfrågningar

  • Meira Pappi, expert på Finlandsfrämjande, enheten för offentlig diplomati, tfn +358 40 140 8940, [email protected].