FN-panel för digitalt samarbete och EU:s teknikpanel samlas i Esbo

FN-panel för digitalt samarbete och EU:s teknikpanel samlas i Esbo

FN:s generalsekreterare António Guterres högnivåpanel om samarbete kring digitala frågor (High-level Panel on Digital Cooperation) och EU:s teknikpanel Global Tech Panel, som sammankallats av EU:s höga representant Federica Mogherini, håller sitt första gemensamma möte i Esbo idag, den 2 april 2019. Mötet har sammankallats av utrikesministeriet i samarbete med Nokia.

De två panelerna möts nu för första gången för att förena sin expertis och diskutera global styrning i den digitala eran och hur samhällen kan förbereda sig på framtida utmaningar och möjligheter, till exempel artificiell intelligens och data. De kommer också att ta upp praktiska sätt att utnyttja digital teknik för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Panelerna har ett gemensamt mål i sin strävan att mobilisera entreprenörsandan i teknikbranschen samtidigt som man värnar om de värderingar som Förenta nationerna och Europeiska unionen står för. Dagens möte siktar på ett genuint, praktiskt och lösningsorienterat samarbete som är öppet för nya allianser mellan regeringar och ledande krafter inom teknologin, den akademiska världen och civilsamhället.

Ytterligare information:
Gina Myllymäki, utrikesministeriet, tfn +358 503 430 501, [email protected],
Isabel de Sola (högnivåpanelen), tfn +41 79 571-8214, [email protected]

Helene Holm-Pedersen (Global Tech Panel), tfn +32 498 98 34 95, [email protected]