YK:n kestävän kehityksen seurantakokous pureutuu Agenda2030 -tavoitteiden haasteisiin

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) järjestetään New Yorkissa 10.–19. heinäkuuta 2023. Kokouksen aiheina ovat koronapandemiasta toipumisen kiihdyttäminen ja kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda2030) toteuttaminen.

Suomi painottaa kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön tärkeyttä Agenda2030:n toteuttamisessa. Painopisteinä ovat ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo, naisten ja tyttöjen oikeudet, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet, koulutus sekä vesi.

Kokous on merkityksellinen ja erittäin ajankohtainen, koska useiden kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) osalta ollaan jäljessä tavoiteaikataulusta. Tavoitteiden saavuttamisella edistetään erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia pärjätä ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen.

Suomi korostaa vesihuollon ja vesivarojen hallinnan parantamista edellytyksenä muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. Vesi- ja sanitaatio -tavoitteen saavuttaminen on keskeistä turvallisen ruoan ja hygienian kannalta. Sen lisäksi sillä turvataan energiaa ja vähennetään ympäristön kuormaa. Edistymisen kiihdyttämiseksi tarvitaan ripeämpää toimeenpanoa sekä vahvempaa yhteistyötä ja kumppanuuksia erityisesti kehittyvissä maissa.

Suomi on mukana tilaisuudessa, jossa käsitellään vesiasioiden yhteyttä muihin kestävän kehityksen teemoihin sekä talouden näkökulmiin. Tilaisuuden järjestää valtioista, kansainvälisistä järjestöistä ja kansalaisjärjestöistä koostuva rajavesistökoalitio. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio jakaa Suomen kokemuksia rajavesiyhteistyöstä ja pitää myös Suomen puheenvuoron vesi- ja sanitaatiotavoitteesta.

”Vesiturvan parantaminen on avain ruokaturvaan, joka on nyt kansainvälisesti täynnä haasteita. Toimia ja yhteistyötä kaikki veden käytöt huomioiden tarvitaan nyt niin paikallisesti kuin valtioiden välillä”, Husu-Kallio korostaa.

Suomi osallistuu kokoukseen omilla sivu- ja oheistapahtumillaan. Virallinen sivutapahtuma järjestetään yhdessä Tansanian kanssa, jossa käsitellään kaupunkien ja kuntien kestävän kehityksen työtä.

Suomen valtuuskuntaan osallistuu valtionhallinnon edustajia ulkoministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja valtioneuvoston kansliasta. Lisäksi valtuuskuntaan osallistuvat Helsingin kaupunki, Kuntaliitto, kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Fingo, YK-liitto, WWF Suomi sekä Nuorten Agenda 2030 -ryhmä. Yritysedustajana toimii Fiskars Group.

 

Lisätietoja

  • Petra Paasilinna, Agenda2030-koordinaattori, YK:n kehitys-  ja innovaatiokysymysten yksikkö, ulkoministeriö, puh. 050 4783840

  • Annukka Lipponen, johtava vesitalousasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 067

  • Juulia Suuronen, asiantuntija, kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö, ympäristöministeriö, puh. 050 473 2411

  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]