Avoin EDUFI-harjoittelupaikka | Suomen pysyvä YK-edustusto, New York

Avoin EDUFI-harjoittelupaikka | Suomen pysyvä YK-edustusto, New York

Suomen pysyvään YK-edustustoon New Yorkissa haetaan EDUFI-harjoittelijaa ajalle 1.2.2022 – 31.7.2022 tai sopimuksen mukaan. YK-edustusto on yksi Suomen suurimpia diplomaattisia edustustoja maailmalla. Henkilökunta työskentelee Suomen ulkopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi ja Suomen etujen edistämiseksi YK:ssa, jossa on yhteensä 193 jäsenmaata.

New York kuvattuna edustuston ikkunasta.

TEHTÄVÄT
Pysyvän edustuston virkamiesten avustaminen koulutukseen, lapsiin ja nuoriin liittyvissä kysymyksissä. Tehtävät liittyvät erityisesti Suomen profiilin vahvistamiseen UNICEFissa sekä laajemminkin (mm. lapsen oikeudet, lapset aseellisissa konflikteissa, lapset humanitaarisissa konteksteissa ja Education Cannot Wait
-rahasto).

Osallistuminen EU- ja YK-kokouksiin ja niistä raportointi, taustamateriaalin tuottaminen ja tiedonhaku sekä yhteydenpito sidosryhmiin. Suomen näkyvyyden lisääminen koulutusteemassa erityisesti sosiaalisessa mediassa.

TOIVOTTU OPINTOTAUSTA JA OPINTOJEN VAIHE
Kansainvälisen politiikan, valtio-opin, oikeustieteen, tai muun soveltuvan alan opinnot. Opintojen loppuvaihe.

KIELITAITOVAATIMUKSET
Englannin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen, ruotsin kielen taito.
Ranskan kielen kuullun ja luetun ymmärtäminen eduksi.

MUUT OSAAMISVAATIMUKSET
Perustaidot tekstinkäsittelyssä, ml. powerpoint.

MUUT OMINAISUUDET
Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, oma-aloitteisuus, kyky työskennellä itsenäisesti. Paineensietokyky.

ASUNTO 
Edustusto välittää tietoa (mm. harjoittelijaoppaassa) asunnon löytämiseksi, mutta asunto on järjestettävä itse. Edustusto ei osallistu kustannuksiin.

APURAHA
1350 e/kk

HAKEMUS
Motivaatiokirje suomeksi, CV ja opintorekisteriote joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Linkki sähköiselle hakulomakkeelle ja hakulomakkeen täyttöohjeet: 
EDUFI-harjoittelun hakulomake ja -ohjeet(Linkki toiselle verkkosivustolle).