Avoin työpaikka: Viestinnän neuvonantaja, vanhempainvapaan sijaisuus, Suomen edustustot New Yorkissa

Suomen YK-edustusto ja Suomen pääkonsulaatti New Yorkissa hakevat palvelukseensa viestinnän neuvonantajan sijaista ajalle 25.3.2024-31.3.2025. Lue lisää ja hae 2.2.2024 mennessä!

Kuva: Christopher Postlewaite / New York City Tourism + Conventions

Suomen YK-edustusto ja Suomen pääkonsulaatti New Yorkissa hakevat palvelukseensa viestinnän neuvonantajan sijaista vanhempainvapaan ajaksi, määräaikaiseen tehtävään ajalle 25.3.2024-31.3.2025 tai sopimuksen mukaan. Viestinnän neuvonantajan tehtävä sijoittuu hallinnollisesti YK-edustuston alaisuuteen, mutta sijaisuus on edustustojen yhteinen ja valittu henkilö työskentelee sekä YK-edustuston että pääkonsulaatin tehtävissä. Sijaisen päätehtäviä ovat mediasuhteiden luominen ja ylläpito sekä sisällöntuotanto edustustojen sosiaalisen median kanaville.

Suomen pysyvä edustusto YK:ssa edistää Suomen arvoja ja tavoitteita monenvälisessä yhteistyössä sekä tukee rauhan ja turvallisuuden, kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien toteutumista. YK-edustustossa viestitään Suomen YK-painopisteistä. Suomen New Yorkin -pääkonsulaatti edistää Suomen kaupallistaloudellisia etuja ja suomalaisten kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä toimialueellamme sekä vahvistaa Suomen maakuvaa Yhdysvalloissa. Viestinnän neuvonantaja tekee maakuvatyötä pääkonsulaatissa osana Team Finland –tiimiä. Molemmissa edustustoissa viestinnän neuvonantajan sijainen hoitaa tehtäviään yhdessä verkkoviestinnässä avustavan assistentin kanssa.

Viestinnän neuvonantajan tehtäviin kuuluu mm.

  • mediasuhteiden luominen amerikkalaisiin ja kansainvälisiin tiedotusvälineisiin ja YK:lle akkreditoituun mediaan sekä mediasuhteiden ylläpito
  • korkean tason vierailujen viestinnän suunnittelu, koordinointi ja toteutus
  • mediatilaisuuksien järjestäminen
  • yhteydenpito suomalaisiin toimittajiin sekä Yhdysvalloissa että Suomessa
  • molempien edustustojen viestinnän kokonaissuunnittelu ja käytännön toteutus, ml. valo- ja videokuvaus sekä editointi
  • edustustojen verkkosivujen ja sosiaalisten median kanavien (mm. X / Twitter, Instagram, LinkedIn) päivittäminen yhdessä kollegoiden kanssa
  • viestinnän korkeakouluharjoittelijoiden lähiohjaus
  • muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, YK:n, Yhdysvaltain sekä modernin suomalaisen yhteiskunnan, talouden ja kulttuurin tuntemusta sekä erinomaisia viestintä- ja verkostoitumistaitoja. Hakijalta odotamme itsenäistä otetta työhön, yhteistyökykyä, erinomaisia priorisointi- ja organisointitaitoja sekä aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, esim. viestintä- tai PR-toimistosta tai toimittajakokemusta. Erityisesti toivomme hakemuksia jo asemamaassa asuvilta hakijoilta, joilla on olemassa olevia viestintäalan verkostoja New Yorkissa.

Tehtävässä sovelletaan paikallisesti palkatun työntekijän ehtoja. Työnantaja tarjoaa kilpailukykyisen palkan, maksullisen ja kattavan terveysvakuutuksen, innostavan työyhteisön ja mielenkiintoisen työnkuvan. Työhyvinvointia tuetaan vuosittaisella liikunta- ja viriketuella. Säännöllinen työaika on 40-tuntia viikossa, työtehtävää hoidetaan liukuvan työajan puitteissa (ml. iltatapahtumia) ja työtilanteesta johtuen sijaisella on mahdollisuus satunnaisiin ylitöihin. Työnantaja ei osallistu muutto-, asumis-, lasten koulutus- tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

Tiivis suomenkielinen hakemus ja CV palkkatoivomuksen kera sekä lyhyt viestintäportfolio työnäytteineen (esimerkkejä aiemmista somepostauksista, somegrafiikoista, valokuvista ym.) pyydetään lähettämään 2.2.2024 mennessä osoitteeseen: [email protected] ja viestin otsikoksi Viestinnän neuvonantaja.

Työsuhteen ehtoihin liittyviin kysymyksiin ja lisätietopyyntöihin vastaa yhteishallintotiimin vetäjä Tuomas Kinnunen ([email protected]). Lisätiedusteluihin sijaisuuden työtehtävistä vastaa viestinnän neuvonantaja Satu Järveläinen ([email protected]).


Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme verkkosivulla: Tietosuoja ulkoasianhallinnossa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Hakemalla tehtävään, hyväksyt tietosuojakäytännön ja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja Suojelupoliisin sivustolta: Turvallisuusselvitykset(Linkki toiselle web-sivustolle.)