Avoin harjoittelupaikka: Korkeakouluharjoittelija, Rauhan ja turvallisuuden tiimi, Suomen YK-edustusto, New York

Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa New Yorkissa etsii korkeakouluharjoittelijaa 3.10.2022 (tai sopimuksen mukaan) alkavaan harjoitteluun edustuston rauhan ja turvallisuuden yksikköön. YK-edustusto on yksi Suomen suurimpia diplomaattisia edustustoja maailmalla. Henkilökunta työskentelee Suomen ulkopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi ja Suomen etujen edistämiseksi YK:ssa, jossa on yhteensä 193 jäsenmaata.

Työtehtäviin kuuluu edustuston virkamiesten avustaminen rauhan ja turvallisuuden yksikössä (YK:n turvallisuusneuvoston käsittelemät aiheet sekä humanitaariset teemat, rauhanrakennus ja YK:n poliittiset operaatiot), osallistuminen kokouksiin ja niistä raportoiminen, tiedonhaku ja taustamateriaalin tuottaminen sekä muut avustavat tehtävät.

Tehtävän hoitaminen edellyttää kiinnostusta kansainvälisiin poliittisiin kysymyksiin ja YK-asioihin, erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa, hyviä IT -taitoja, aktiivisuutta ja joustavuutta. Lisäksi hyvä ruotsin kielen taito suotava, ja ranskan tai espanjan kielen taito eduksi, muttei välttämätön.

Kirjallinen suomenkielinen hakemus ja ansioluettelo pyydetään lähettämään 14.8.2022 mennessä osoitteeseen [email protected], sähköpostin aiheena YKE/RT: kk-harjoitteluhakemus. Hakemukseen ei tule liittää muita liitteitä. Hakemuksessa tulee mainita tiedot käytössä olevasta harjoitteluapurahasta. Hakemusten suuresta määrästä johtuen olemme yhteydessä ainoastaan haastatteluun valittuihin.

Korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka, joka vuonna 2022 on 1283 euroa. Harjoittelu edellyttää yliopiston tuen. Todistus myönnetystä tuesta tulee liittää hakemuksen. Yliopiston rahoitustuen tulee olla noin 1000 euroa/kk. Kolmas kuukausi kokonaan työnantajan kustantamana mahdollinen. Harjoittelija vastaa itse matka-, majoituskustannuksistaan. Työnantaja tarjoaa harjoittelun ajaksi valtion matkavahinkoturvan, joka kattaa matkasairaudet, matkatapaturmat ja matkatavaravahingot, sekä lisäksi vapaa-ajan liikunta- ja viriketoimintatuen.

Hallinnollisissa kysymyksissä yhteyshenkilönä toimii hallintovirkailija Jaakko Minkkinen[email protected].


Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme verkkosivulla:
Tietosuoja ulkoasianhallinnossa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Hakemalla tehtävään, hyväksyt tietosuojakäytännön ja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja Suojelupoliisin sivustolta:

Turvallisuusselvitykset(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

(Linkki toiselle verkkosivustolle)