Avoimia harjoittelupaikkoja: Korkeakouluharjoittelija (10kpl), Suomen pysyvä YK-edustusto New Yorkissa

Suomen pysyvä edustusto YK:ssa New Yorkissa etsii korkeakouluharjoittelijoita kesälle ja syksylle 2024. YK-edustusto on yksi Suomen suurimpia diplomaattisia edustustoja maailmalla. Henkilökunta työskentelee Suomen ulkopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi ja Suomen etujen edistämiseksi YK:ssa, jossa on yhteensä 193 jäsenmaata.

Kuva: Will Steacy / New York City Tourism + Conventions

Kuva: Will Steacy / New York City Tourism + Conventions


Työtehtäviin kuuluu Suomen YK-edustuston virkamiesten avustaminen YK:n yleiskokoukseen, turvallisuusneuvostoon sekä talous- ja sosiaalineuvostoon liittyvissä kysymyksissä (ihmisoikeudet, tasa-arvo, yleiset kehityskysymykset, ympäristö ja kestävä kehitys, hallinto- ja budjettiasiat, laajat rauhan ja turvallisuuden teemat, kuten asevalvonta, humanitaariset kysymykset, alueelliset sekä muut temaattiset kysymykset, kansainvälinen oikeus), osallistuminen kokouksiin ja niistä raportoiminen, tiedonhaku ja taustamateriaalin tuottaminen sekä muut avustavat tehtävät.

Tehtävän hoitaminen edellyttää kiinnostusta kansainvälisiin poliittisiin tai oikeudellisiin kysymyksiin ja YK-asioihin. Oikeudellisen harjoittelijan osalta oikeustieteelliset ja erityisesti kansainvälisen oikeuden opinnot katsotaan eduksi.  Lisäksi edellytämme erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa, hyviä IT -taitoja, aktiivisuutta ja joustavuutta. Hyvä ruotsin kielen taito suotava, ja ranskan tai espanjan kielen taito eduksi, muttei välttämätön.

Alla avoimet harjoittelupaikat. Pyydämme merkitsemään hakemuksen otsikkoon kirjainkoodeja käyttäen mitä harjoittelupaikkaa/-paikkoja haet:

Aloitus 2.5.2024

A) Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: kestävä kehitys, tasa-arvo, ihmisoikeudet

Aloitus 13.5.2024

B) Rauhan ja turvallisuuden yksikkö: YK:n turvallisuusneuvoston käsittelemät aiheet, rauhanrakennus, asevalvonta

Aloitus 3.6.2024

C) Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: kestävä kehitys ja ihmisoikeudet, ml. YK:n hallinto ja budjetti

Aloitus 3.9.2024:

D) Rauhan ja turvallisuuden yksikkö: YK:n turvallisuusneuvoston käsittelemät aiheet sekä asevalvonta, rauhanturva

E) Rauhan ja turvallisuuden yksikkö: YK:n turvallisuusneuvoston käsittelemät aiheet sekä humanitaariset teemat, rauhanrakennus, YK:n poliittiset operaatiot

F) Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: Kestävä kehitys (mm. ympäristö, ilmasto, teknologia, rahoitus, YK:n kehitysjärjestelmä)

G) Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: ihmisoikeudet

H) Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: ihmisoikeudet, erityisesti naisten oikeudet ja tasa-arvo

I) Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: YK:n hallinto ja budjetti

J) Oikeudellinen harjoittelija: YK:n kansainvälisoikeudelliset asiat (mm. kansainvälinen rikosoikeus ja tuomioistuimet, merioikeus, terrorismin vastainen yhteistyö, valtiosopimusasiat)

Kirjallinen suomenkielinen hakemus ja ansioluettelo pyydetään lähettämään 4.2.2024 mennessä osoitteeseen [email protected], sähköpostin otsikkona YKE: kk-harjoitteluhakemus ja lisäksi otsikossa tulee mainita kirjainkoodit mihin harjoittelupaikoista haet. Esim. "YKE: kk-harjoitteluhakemus ABCF" tai "YKE: kk-harjoitteluhakemus D". Hakemuksessa tulee mainita tiedot käytössä olevasta harjoitteluapurahasta, ja jos mahdollista, voi todistuksen rahoituksesta liittää hakemukseen. Hakemukseen ei tule liittää muita liitteitä.

Korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka 1399 €. Harjoittelu edellyttää yliopiston tuen. Yliopiston rahoitustuen tulee olla noin 1000 euroa/kk. Kolmas kuukausi kokonaan työnantajan kustantamana mahdollinen. Harjoittelija vastaa itse matka- ja majoituskustannuksistaan. Työnantaja tarjoaa harjoittelun ajaksi valtion matkavahinkoturvan, joka kattaa matkasairaudet, matkatapaturmat ja matkatavaravahingot, sekä lisäksi vapaa-ajan liikunta- ja viriketoimintatuen (140 €).

Hallinnollisissa kysymyksissä yhteyshenkilönä toimii hallintovirkailija Jaakko Minkkinen[email protected].

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme verkkosivulla:
Tietosuoja ulkoasianhallinnossa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Hakemalla tehtävään, hyväksyt tietosuojakäytännön ja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja Suojelupoliisin sivustolta: Turvallisuusselvitykset(Linkki toiselle web-sivustolle.)