Kiovan suurlähetystössä järjestetään europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.-18.5.

Kiovan suurlähetystössä järjestetään europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.-18.5.

Suomen Kiovan suurlähetystössä järjestetään 15.-18.5.2019 europarlamenttivaalien ennakkoäänestys seuraavasti:

15.5   klo 14-17

16.5   klo 14-17

17.5   klo 14-17

18.5   klo 11-14

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja

b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai

b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen maistraatin lomaketta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla passilla,

poliisin antamalla henkilökortilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Äänestäjän henkilöllisyyden voi todeta myös ulkomaisesta ja muusta

sellaisesta voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, jossa on

- henkilön täydellinen nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus,

- henkilön nimikirjoitus,

- henkilön valokuva sekä

- todistuksen antopäivä ja antajan allekirjoitus.

Henkilöllisyyden toteamiseen soveltuu myös kuvallinen mobiiliajokortti.

Kirjeäänestys

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Lisätietoja: https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Lisätietoja vaaleista: https://vaalit.fi/