Var ansöker man om visum?

Du anhåller om visum från närmast belägna finländska beskickning, om det primära målet för din resa är Finland. Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte bevilja visum.

​​​​​​​Visumanhållan ska lämnas in personligen till beskickningen. Det går inte att skicka anhållan med post, e-post eller fax.

I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning.

Finland representerar Ungern och Estland

I Tanzania representerar Finland också Ungern och Estland i alla ärenden som rör Schengenvisum.

Belgien representerar Finland i Burundi och Rwanda

Medborgare i Burundi och Rwanda liksom personer som har lagens tillstånd att uppehålla sig i dessa länder, kan anhålla om visum hos Belgiens ambassad:

Embassy of Belgium in Bujumbura, Burundi
Embassy of Belgium in Kigali, Rwanda