Suomen Tunisin suurlähetystö hakee määräaikaista hallintovirkailijaa

Suomen Tunisin suurlähetystö hakee määräaikaista hallintovirkailijaa

Suomen Tunisin suurlähetystö hakee määräaikaista hallintovirkailijaa, jonka päätehtävänä on paikallisen yhteistyön määrärahan ohjelman ja hankkeiden hallinnointi, suurlähetystön kehitysyhteistyötehtävien koordinointi, tiedotustehtävät sekä avustaminen konsulipalvelutehtävissä.

Suomen Tunisin suurlähetystö hakee määräaikaista hallintovirkailijaa, jonka päätehtävänä on paikallisen yhteistyön määrärahan ohjelman ja hankkeiden hallinnointi, suurlähetystön kehitysyhteistyötehtävien koordinointi, tiedotustehtävät sekä avustaminen konsulipalvelutehtävissä.

Tehtävä tulisi vastaanottaa 1.8.2020 alkaen. Koronapandemian takia tarkkaan aloituspäivämäärään voi vielä tulla muutoksia. Kyseessä on määräaikainen tehtävä ja työsuhteessa sovelletaan paikallisesti palkatun työntekijän työehtoja ja Tunisian lainsäädäntöä.

Tunisin suurlähetystön PYM-ohjelman (paikallisen yhteistyön määräraha) pääprioriteetit ovat nuorten työllistettävyyden ja yrittäjyyden edistäminen sekä naisten taloudelliset oikeudet ja itsenäisyys. PYM-ohjelman kautta vahvistetaan Tunisian kansalaisyhteiskuntaa ja tuetaan demokratiakehitystä ja tasa-arvoa. Kansalaispalveluasioissa työn painopiste on viisumi- ja oleskelulupa-asioissa. Edustusto vastaa viisumien myöntämisestä kaikkiin Pohjoismaihin ja Viroon. Muutokset tehtävänkuvan painotuksissa ovat mahdollisia.

Päätehtävät:

  • Paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) hallinnointi, hankkeiden seuranta ja yhteydenpito hankekumppaneihin, mahdollisesti hankehakujen järjestäminen ja hankehakemusten arviointi, sekä valtionavustuspäätösten ja hankesopimusten valmistelu,
  • Muu Suomen kehitysyhteistyön seurannassa avustaminen, alueellisten ja institutionaalisten hankkeiden seuranta, yhteydenpito muihin avunantajiin
  • Konsulipalvelutehtävissä avustaminen (mm. maahantuloasiat)
  • Tiedotustehtävät (sisällön ja käännösten tuottaminen, sosiaalisen median päivittäminen)
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät
  • Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamista/opintoja ja hyvää englannin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Myös hyvän ranskan kielen taidon hallinta on välttämätöntä, sillä useat PYM-kumppanit puhuvat ainoastaan ranskaa tai arabiaa. Hakijan aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä ja arabian kielen taito katsotaan hakijan eduksi. Lisäksi henkilöltä edellytetään kykyä oppia nopeasti uusia asioita, halua työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä sekä sopeutumiskykyä vieraassa kulttuurissa.
  • ​​​​​Hakijalta edellytetään Suomen kansalaisuutta

 

​​​​​Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksestä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä.

Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteesta um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa.

Hakemalla tehtävään, hyväksyt tietosuojakäytännön ja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Lisätietoja ​​​​​tehtävästä antaa Anna Kokko ([email protected]). Vapaamuotoinen suomenkielinen hakemus ansioluetteloineen pyydetään lähettämään sähköpostitse [email protected] viimeistään 31.5.2020 klo 23.59 (Tunisian aikaa) mennessä. Hakemus tulee merkitä tunnuksella "Työhakemus, hallintovirkailijan tehtävä".