Nätverket Team Finland i Thailand och Kambodja

Till ambassadens viktigaste uppgifter hör att stödja finländska företag i Thailand och Kambodja. Speciellt Thailand är en viktig exportmarknad för finländare, och Finlands näst största handelspartner i Sydostasien. Landet erbjuder stora möjligheter inom sektorer som förnybar energi, cirkulär ekonomi, utbildning, digitala tjänster, hälsovårdsteknologi, livsmedelsbranschen, med mera.

Ambassaden i Bangkok bildar kärnan i det lokala Team Finlandnätet tillsammans med honorärkonsulerna, Business Finland och Thailändsk-finska handelskammaren. Ambassadören leder Team Finland och ställföreträdaren fungerar som koordinator för verksamheten.

Team Finlandverksamhetens mål är:

  • att hjälpa företag att skaffa thailändska samarbetspartners

  • att öppna de lokala myndigheternas dörrar för företag

  • att producera information om den ekonomiska utvecklingen och marknadsmöjligheterna

  • att hjälpa företag om problem uppstår, i mån av möjlighet.

Team Finlandaktörer kan hjälpa företag med att arrangera evenemang och få synlighet. En annan viktig uppgift är att förstärka Finlandsbilden och kännedomen om Finland i Thailand, genom kommunikation och olika slags evenemang. Team Finland ersätter inte privata konsulter, men aktörerna kan bistå i olika skeden av marknadstillträdet.

Särskilt viktiga områden för Team finlandverksamheten är utbildning, cirkulär ekonomi, digitalisering och energibranschen, vilka man betraktar som speciellt potentiella sektorer. Man bedriver begränsad verksamhet också på andra håll. På grund av de begränsade resurserna är arbetet koncentrerat till att bistå de företag som har mest nytta av det mervärde som ambassaden kan erbjuda, och som faller inom ramarna för de prioriterade sektorerna.

Närmaste Business Finlandbyrå finns i Ho Chi Minh City, Vietnam. Där svarar man också på frågor som gäller Kambodja.

Frågor om Thailand

Rådgivare
Kimmo Pekari
Finlands ambassad - Bangkok
+66 81 844 2386
kimmo.pekari(at)formin.fi

Thailändsk-finska handelskammaren (Thai-Finnish Chamber of Commerce) har som uppgift att främja handelsrelationer och förstärka sina medlemmars nätverk. Handelskammaren erbjuder sina medlemmar information och utgör en kontaktyta både för ländernas myndigheter och för dem som erbjuder konsulttjänster. Handelskammaren driver också ett mentorprogram som stödjer företag i början av deras internationalisering.

Ta kontakt med ambassaden om du är osäker på vem som bäst kan hjälpa dig.