Miten haet viisumia?

Jos matkasi pääkohdemaa on Suomi, hae viisumia lähimmästä Suomen edustustosta tai edustuston osoittamasta viisumikeskuksesta. Kunniakonsulit ja -konsulaatit eivät voi myöntää viisumeita.

Joissakin maissa on sovittu, että viisumiasioissa Suomea edustaa jokin toinen Schengen-maa(Linkki toiselle verkkosivustolle). Tällöin hae viisumia Suomeen tämän toisen Schengen-maan edustustosta. 

Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti viisumikeskukseen(Linkki toiselle verkkosivustolle). Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tai telefaksilla.

Viisumihakemus

Voit jättää viisumihakemuksen aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen suunniteltua matkaa. Hakemusten käsittelyaika on 15 kalenteripäivää. Tarvittaessa käsittelyaikaa on mahdollista pidentää 30 päivään. Suurlähetystö ei anna väliaikatietoja käsittelyssä olevista hakemuksista.

Viisumin myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö poistuu Schengen-alueelta ennen viisumin voimassaoloajan päättymistä. Siksi viisumia ei voi myöntää henkilölle, joka tulisi Suomeen hakemaan oleskelulupaa tai odottamaan päätöstä oleskeluluvasta. Tämä koskee myös Suomen kansalaisten perheenjäseniä.

Viisumimaksu

Viisumi maksetaan Thaimaan bahteissa kulloinkin voimassa olevan valuuttakurssin mukaisesti. 

 • Viisumikeskus: maksa viisumimaksu ja VFS:n palvelumaksu käteisellä, kun jätät hakemuksen. Samalla voit maksaa mahdolliset lisäpalvelut, kuten valmiin passin kotiinkuljetuksen.
 • Suurlähetystö: saat maksukuitin, kun jätät viisumihakemuksen. Voit maksaa viisumimaksun pankissa tai edustustossa paikallisilla tai kansainvälisillä maksukorteilla. Suurlähetystön ajantasaiset käsittelymaksut löytyvät palveluhinnastosta (avautuu uuteen ikkunaan).

Viisumimaksua ei peritä viisuminhakijoilta, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

 • alle 6-vuotiaat lapset
 • koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan seuraavat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäväille matkoille (oikeus ilmaisviisumiin selvitetään hakemuksen jättöhetkellä)
 • tieteellistä tutkimusta varten matkustavat tutkijat (oikeus ilmaisviisumiin selvitetään hakemuksen jättöhetkellä)
 • Suomen, EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisen perheenjäsen.

Viisumihakemuksen liitteet

Vierailu sukulaisten ja ystävien luona (avautuu uuteen ikkunaan) pdf, 70 kB
Turisti (avautuu uuteen ikkunaan) pdf, 19 kB
Liikematka pdf, 17 kB

Suomen kansalaisen perheenjäsen (avautuu uuteen ikkunaan)

Ulkomaalaislain mukaan Suomen kansalaisen perheenjäseneksi katsotaan

 • Suomen kansalaisen aviopuoliso
 • Suomen kansalaisen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa oleva oleva henkilö
 • alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja on Suomen kansalainen tai tämän aviopuoliso
 • jos Suomen kansalainen on alaikäinen lapsi, huoltaja on hänen perheenjäsenensä
 • aviopuolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Tällaisen rinnastuksen edellytyksenä on, että he ovat todistettavasti asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. Asumisaikaa ei edellytetä, jos henkilöllä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai jos on muu painava syy (UlkL 37§). Yhteisasuminen on todistettava.
  pdf, 75 kB

   

   

  EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisen perheenjäsen

  Euroopan Unionin kansalaisen perheenjäsenenä pidetään seuraavia ulkomaalaisia henkilöitä:

  • aviopuoliso
  • unionin kansalaisen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa oleva kumppani
  • unionin kansalaisen alle 21-vuotiaat tai hänestä riippuvaiset jälkeläiset suoraan alenevassa polvessa samoin kuin edellä tarkoitetun kumppanin vastaavanlaiset jälkeläiset
  • unionin kansalaisesta riippuvaiset sukulaiset suoraan ylenevässä polvessa samoin kuin unionin kansalaisen aviopuolison tai edellä tarkoitetun kumppanin vastaavanlaiset sukulaiset
  pdf, 19 kB
  Opiskelu, kulttuuri, urheilu (avautuu uuteen ikkunaan) pdf, 20 kB

   

  Matkavakuutus

  Esitä matkavakuutus, joka tulee olla voimassa koko matkan ajan. Vakuutuksen vähimmäismäärä on 30 000 € ilman omavastuuosuutta. Vakuutuksen tulee kattaa sairaanhoito ja sairaalahoito sekä lääketieteellisistä syistä kotiinpaluu ja kuolemasta aiheutuvat kulut. Suurlähetystö hyväksyy matkavakuutukset, joiden myöntäjänä ovat eurooppalaiset vakuutusyhtiöt sekä Schengen-maiden Bangkokissa toimivien edustustojen hyväksymän listan mukaiset paikalliset vakuutusyhtiöt.

  Lista Schengen-maiden Bangkokin edustustojen hyväksymistä vakuutusyhtiöistä (avautuu uuteen ikkunaan)

  Monikertaviisumi

  Mikäli sinulla on tiedossa useampia matkoja Suomeen ja Schengen-alueelle, voit tarvittaessa hakea monikertaviisumia. Monikertaviisumia hakiessa on huomioitava:

  • Matkavakuutus on oltava voimassa vähintään ensimmäisen matkan ajan. Matkavakuutusta koskeva ehto on voimassa jokaisella matkalla.
  • Hakemuksesta ja kutsukirjeestä tulee käydä ilmi tarve ja perustelut monikertaviisumille.

  Viisumi Viroon

  Suomi edustaa Viroa Schengen-viisumiasioissa Thaimaassa. Jos matkustat Viroon, voit hakea viisumia Suomen viisumikeskuksessa Bangkokissa. Liitevaatimukset ovat samat kuin Suomeen matkustavilla.

  Kielteinen viisumipäätös

  Suurlähetystö antaa kielteisen päätöksen kirjallisesti viisumisäännöstössä määritellyllä vakiomuotoisella lomakkeella. Suomen lainsäädännön mukaan edustustot tai ulkoministeriö eivät ole velvollisia perustelemaan yksityiskohtaisemmin viisumipäätöstä viisuminhakijalle. Ulkomaalaislain 17 §:n mukaan viisumipäätöksen perusteluun sovelletaan hallintolain sijasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta nro 801/2009 (viisumisäännöstö)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

  Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua ulkoministeriötä. Ohjeet ja lisätietoa löytyvät kohdassa Muutoksenhaku.

  Suurlähetystö voi antaa viisumihakemusta ja päätöstä koskevia tietoja vain viisuminhakijalle itselleen. Mikäli hakija valtuuttaa valtakirjalla kutsujan tai muun henkilön, voidaan valtuutetulle antaa samat tiedot kuin hakijalle. Valtakirja on vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee käydä ilmi hakijan ja valtuutetun nimet ja sen tulee olla hakijan allekirjoittama.