Hur ansöker man om visum?

Du anhåller om visum från närmast belägna finländska beskickning, eller viseringscenter som beskickningen anvisar dig till, om det primära målet för din resa är Finland. Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte bevilja visum.

I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning.

Visumanhållan ska lämnas in personligen till viseringscentret(Länk till en annan webbplats.). Det går inte att skicka anhållan med e-post eller fax.

Visumansökan

Du kan lämna in din visumansökan tidigast 6 (sex) månader före resan. Behandlingstiden är 15 kalenderdagar. Vid behov kan behandlingstiden förlängas till 30 dagar. Ambassaden ger inte mellanhandsrapporter om ansökningar som är under behandling.

En förutsättning för att visum ska beviljas är att personen lämnar Schengenområdet innan visumet går ut. Därför kan visum inte beviljas åt en person som tänkt åka till Finland för att anhålla om uppehållstillstånd, eller för att invänta beslut om uppehållstillstånd. Det här gäller också finska medborgares familjemedlemmar.

Visumavgift

Visumet betalas i thailändska baht enligt rådande kurs.

 • I viseringscentret: du betalar för visumansökan och VFS-serviceavgift när du lämnar in din ansökan. Samtidigt kan du betala eventuella andra utgifter, så som hemleverans av färdigt pass
 • På ambassaden: du får ett betalningskvitto när du har lämnat in din visumansökan. Du kan betala visumavgiften i en bank eller på ambassaden med lokala och internationella betalkort. Ambassadens aktuella behandlingsavgifter finns i listan över serviceavgifter (Öppnar nytt fönster).

Följande personer behöver inte betala någon avgift för visum:

 • Barn yngre än 6 år
 • Skolelever, studerande, fortsättningsstuderande och medföljande lärare, som reser på grund av studier eller yrkesutbildning (rätten till kostnadsfritt visum avgörs då ansökan lämnas in)
 • Forskare som reser i forskningssyfte (rätten till kostnadsfritt visum avgörs då ansökan lämnas in)
 • Finska, EU/EES eller schweiziska medborgares familjemedlemmar.

Bilagor till visumansökan

Besök hos släktingar och vänner (Öppnar nytt fönster) pdf, 70 kb
Turist (Öppnar nytt fönster) pdf, 19 kb
Affärsresa (Öppnar nytt fönster) pdf, 17 kb

Finska medborgares familjemedlemmar   (Öppnar nytt fönster)

Enligt Utlänningslagen räknas följande personer som familjemedlemmar till finska medborgare:

 • maken till en i Finland bosatt person
 • ogifta barn under 18 år vars vårdnadshavare är den i Finland bosatta personen
 • om den person som är bosatt i Finland är ett minderårigt barn, är barnets vårdnadshavare en familjemedlem
 • som familjemedlem anses också en person av samma kön, om partnerskapet har registrerats nationellt
 • med makar jämställs personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden. En förutsättning är att de har bott tillsammans minst två år. Boendetid förutsätts inte, om personerna i fråga gemensamt har vårdnaden om ett barn eller om det finns andra vägande skäl (Utlänningslagen 37§). Samboendet måste intygas.
pdf, 75 kb

EU/EES- och schweiziska medborgares familjemedlemmar (Öppnar nytt fönster)

Följande utländska personer räknas som familjemedlemmar till EU-medborgare:

 • make/maka
 • EU-medborgares partners (personer som lever i registrerat parförhållande med en EU-medborgare)
 • EU-medborgarens eller partnerns ogifta barn under 21 år
 • EU-medborgarens eller partnerns barn över 21 år, om de är beroende av medborgaren eller partnern
 • EU-medborgarens eller partnerns föräldrar, om de är beroende av medborgaren eller partnern
  pdf, 19 kb
  Studier, kultur, idrott (Öppnar nytt fönster) pdf, 20 kb

  Reseförsäkring

  Du bör visa upp din reseförsäkring, som ska vara i kraft under hela resan. Det minsta godtagna försäkringsbeloppet är 30 000 €. Ambassaden godkänner reseförsäkringar som har beviljats av europeiska försäkringsbolag, eller av de lokala försäkringsbolag som godkänns av Schengenländernas ambassader i Bangkok.

  Lista över de försäkringsbolag som godkänns av Schengenländernas ambassader i Bangkok (Öppnar nytt fönster)

  Flergångsvisum

  Om du kommer att resa till Finland och Schengenområdet upprepade gånger kan du behöva ett flergångsvisum. När du ansöker om ett sådant ska du tänka på att

  • reseförsäkringen ska vara i kraft åtminstone under hela den första resan. Reseförsäkring är en förutsättning för varje resa.
  • av din ansökan och invitationen ska framgå varför du behöver flergångsvisum.

  Visum till Estland

  Finlands representerar Estland i Thailand när det gäller Schengen viseringsfrågor. Om du ska resa till Estland kan du ansöka om visum i Finlands viseringscentret i Bangkok. Samma bilagor krävs som för dem som reser till Finland.

  Avslag på visumansökan

  Ambassaden delger negativa visumbeslut (avslag) i skriftlig form, med ett standardformulär i enlighet med visumförordningen. Enligt finsk lag är beskickningar eller utrikesministeriet inte skyldiga att motivera sina viseringsbeslut till visumsökande. I enlighet med Utlänningslagens 17 § tillämpas Europarlamentets och rådets förordning nr 801/2009 (visumförordningen)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) på motiveringen av viseringsbeslut istället för förvaltningslagen.

  Man kan yrka på rättelse av ett beslut om avslag eller annullering av visum som en finsk beskickning har fattat i enlighet med visumförordningen, likaså när det gäller beslut att häva ett visum, vilket inte har skett på den visumsökandes begäran. Begäran riktas till utrikesministeriet. Anvisningar och mera information finns under rubriken Sökande av ändring (Öppnar nytt fönster).

  Ambassaden kan endast delge den visumsökande själv information om ansökan och beslut. Om den sökande ger en annan person fullmakt, kan denna person delges samma information som den sökande. En fullmakt är ett fritt formulerat dokument som ska innehålla den sökandes och den befullmäktigade personens namn samt den sökandes underskrift.