Hur ansöker man om visum?

Du anhåller om visum från närmast belägna finländska beskickning, eller viseringscenter som beskickningen anvisar dig till, om det primära målet för din resa är Finland. Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte bevilja visum.

I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning.

Visumanhållan ska lämnas in personligen till viseringscentret(Länk till en annan webbplats.). Det går inte att skicka anhållan med e-post eller fax.

Visumansökan

Du kan lämna in din visumansökan tidigast 6 (sex) månader före resan. Behandlingstiden är 15 kalenderdagar. Vid behov kan behandlingstiden förlängas till 45 dagar. Ambassaden ger inte mellanhandsrapporter om ansökningar som är under behandling.

En förutsättning för att visum ska beviljas är att personen lämnar Schengenområdet innan visumet går ut. Därför kan visum inte beviljas åt en person som tänkt åka till Finland för att anhålla om uppehållstillstånd, eller för att invänta beslut om uppehållstillstånd. Det här gäller också finska medborgares familjemedlemmar.

Visumavgift

Visumet betalas i thailändska baht enligt rådande kurs.

  • I viseringscentret: du betalar för visumansökan och VFS-serviceavgift när du lämnar in din ansökan. Samtidigt kan du betala eventuella andra utgifter, så som hemleverans av färdigt pass
  • På ambassaden: du får ett betalningskvitto när du har lämnat in din visumansökan. Du kan betala visumavgiften i en bank eller på ambassaden med lokala och internationella betalkort. Ambassadens aktuella behandlingsavgifter finns i listan över serviceavgifter (Öppnar nytt fönster).

Följande personer behöver inte betala någon avgift för visum:

  • Barn yngre än 6 år
  • Skolelever, studerande, fortsättningsstuderande och medföljande lärare, som reser på grund av studier eller yrkesutbildning (rätten till kostnadsfritt visum avgörs då ansökan lämnas in)
  • Forskare som reser i forskningssyfte (rätten till kostnadsfritt visum avgörs då ansökan lämnas in)
  • Finska, EU/EES eller schweiziska medborgares familjemedlemmar.

Bilagor till visumansökan

Information om bilagorna för visumansökan finns separat för varje kategori Finlands viseringscenters (VFS Global) webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Obligatorisk Questionnaire -formulär

Den obligatoriska bilagan för kategorierna Privat besök och Familjemedlemmar av Finska medborgare är en blankett som måste fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns här:
Questionnaire

Reseförsäkring

Reseförsäkringen kan erhållas från vilket som helst europeiskt försäkringsbolag eller thailändskt försäkringsbolag som nämns på listan Common list of Recognized Travel Medical Insurance Companies. En förteckning över godkända försäkringsbolag i Thailand finns här(Länk till en annan webbplats.).

Flergångsvisum

Om du kommer att resa till Finland och Schengenområdet upprepade gånger kan du behöva ett flergångsvisum. När du ansöker om ett sådant ska du tänka på att

  • reseförsäkringen ska vara i kraft åtminstone under hela den första resan. Reseförsäkring är en förutsättning för varje resa.
  • av din ansökan och invitationen ska framgå varför du behöver flergångsvisum.

Visum till Estland

Finlands representerar Estland i Thailand när det gäller Schengen viseringsfrågor. Om du ska resa till Estland kan du ansöka om visum i Finlands viseringscentret i Bangkok. Samma bilagor krävs som för dem som reser till Finland.

Avslag på visumansökan

Ambassaden delger negativa visumbeslut (avslag) i skriftlig form, med ett standardformulär i enlighet med visumförordningen. Enligt finsk lag är beskickningar eller utrikesministeriet inte skyldiga att motivera sina viseringsbeslut till visumsökande. I enlighet med Utlänningslagens 17 § tillämpas Europarlamentets och rådets förordning nr 801/2009 (visumförordningen)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) på motiveringen av viseringsbeslut istället för förvaltningslagen.

Man kan yrka på rättelse av ett beslut om avslag eller annullering av visum som en finsk beskickning har fattat i enlighet med visumförordningen, likaså när det gäller beslut att häva ett visum, vilket inte har skett på den visumsökandes begäran. Begäran riktas till utrikesministeriet. Anvisningar och mera information finns under rubriken Sökande av ändring (Öppnar nytt fönster).

Ambassaden kan endast delge den visumsökande själv information om ansökan och beslut. Om den sökande ger en annan person fullmakt, kan denna person delges samma information som den sökande. En fullmakt är ett fritt formulerat dokument som ska innehålla den sökandes och den befullmäktigade personens namn samt den sökandes underskrift.